Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Agendacommissie - 18 december 2019

Locatie: Vergaderzaal 3
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:15
Voorzitter: Hennie van der Wal
Algemene documenten:

1
Opening, afmeldingen, mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Ingekomen post, nagekomen stukken
3.1
Initiatiefvoorstel CDA
Het CDA stelt de volgende route voor:
• Zienswijze B&W uiterlijk binnen op dinsdag 7 januari 2020
• Adviescommissie donderdag 16 januari 2020
(evt. voorafgaand op maandag 13 januari een technisch overleg als dat nodig wordt gevonden)
• Raadsvergadering donderdag 30 januari 2020
3.2
Podiumbijeenkomsten
3.3
Proces aanleveren motivering ingekomen B-stukken
3.4
Samenwerkingsovereenkomst Van Wanrooij - Gemeente Oss en Financiën
Collegebesluit 17 december 2019
4
Terugblik vergaderingen
Adviescommissies 28 november
Opiniecommissies 12 december

5
Verslag vergadering d.d. 14 november 2019
6
Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
Toelichting: Er dient m.n. te worden gelet op de noodzaak om alle agendapunten te behandelen, het voorstel voor de wijze waarop ze worden behandeld en wie ervoor moet worden uitgenodigd

De vergaderstukken kunt u op iBabs vinden bij de betreffende vergadering
6.1
Adviescommissie Ruimte 16 januari, Opiniecommissie Ruimte 23 januari
6.2
Adviesommissie Sociaal Bestuurlijk 16 januari, Opiniecomissie Sociaal Besstuurlijk 23 januari
7
Vaststelling conceptagenda raadsvergadering 30 januari
8
Wijzigingen Vergaderdata 2019 / 2020
9
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
10
Rondvraag
11
Sluiting