Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Podiumbijeenkomst - 29 augustus 2019

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Veiligheid en weerbare organisatie
19.00 – 21.00 uur
Commissiezaal / (dubbele sessie)

Ondermijnende criminaliteit is vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Als gemeente willen we dit zoveel mogelijk voorkomen. Dit om integere besluiten te kunnen nemen en een goede dienstverlening te kunnen bieden aan de burger. Tijdens deze avond willen we u een kijkje geven over hoe we de organisatie aan het inrichten zijn om weerbaar(der) te zijn tegen ondermijnende criminaliteit.

In het eerste deel nemen we u middels twee presentaties mee in de ontwikkelingen binnen de gemeente. De presentatie “Weerbare Organisatie” gaat over wat we in de organisatie willen realiseren om zo weerbaar mogelijk te zijn tegen de vermenging van bovenwereld met de onderwereld. De tweede presentatie gaat in op het Maasland Interventieteam. De Gemeente Oss en Bernheze zijn een pilot “Maasland Interventie Team” (MIT) gestart. Dit is een integraal bestuurlijk handhavingsteam dat voor beide gemeenten een controle gaat uitvoeren. U krijgt een toelichting over welke organisatieonderdelen en externe partners er deel gaan nemen aan het interventieteam, het doel en een controle verloopt.

Het tweede deel van de avond staat in het teken van “Café Hebzucht”. In dit café maakt u kennis met mevrouw Jansen, haar zoon Dirk, zijn vriendin en hun juridisch adviseur. Zij willen graag een café openen en zijn bezig met een aanvraag voor een drank- en horecavergunning. Deze aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze Bibob-toets beoordeeld of er sprake is van mogelijke misbruik van de vergunning. Maak van dichtbij mee wat een toetsing inhoudt, waar je als bestuursorgaan op moet letten en welke stappen er genomen kunnen worden.

Presentatie: Programmamanager Weerbare Organisatie
Projectleider Maasland Interventieteam (MIT)
RIEC, Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

Gespreksleider: Jan Zoll