Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergadering - 22 januari 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M. Noorland

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
Presentatie Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom
Het bestuur van de stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom wil de raadsleden graag informeren over de resultaten van 2018. De stichting werkt met zijn toeristisch-recreatieve partners aan de uitvoering van het masterplan toerisme en recreatie Veluwezoom dat eind 2016 van start is gegaan.
4
Toelichting MGR Sociaal domein over governance/structuur en taken/ontwikkelingen Werkgeverservicepunt (WSP), Wet sociale werkvoorziening(WSW) en Regionaal bureau Leerlingzaken (RBL)
Vertegenwoordigers van de MGR Sociaal domein verzorgen een korte toelichting op de structuur/governance en de modules die worden uitgevoerd. Er wordt verteld wat het Werkgeversservicepunt (WSP) voor de gemeente doet. Daarnaast volgt informatie over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Tenslotte wordt er inzicht gegeven in wat het Regionaal bureau leerlingzaken (RBL) voor de gemeente doet.
5
Sluiting