Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 mei 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
Bundel:
pdf Agendabundel (89,5MB)
Algemene documenten:

1
Agenda vaststellen en inventariseren (B raad)
2
Notulen van de openbare vergadering van 7 en 14 april 2016
3
Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016.
4
Zienswijzemogelijkheid jaarstukken BRU in liquidatie 2015
5
Jaarrekening Afval Verwijdering Utrecht 2015
6
Initiatiefvoorstel mevr. Ferket Houd de APV Actueel
8
Vaststellen van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening
8.A
Raadsbrief Castellum Hoge Woerd
9
Vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
9.A
Raadsbrief inzicht in bezoekersstromen bij onderbouwing SRSRSB (toezegging)
10
Vragenuurtje / Actuele motie(s) (Vindt in de avondvergadering plaats)
11
Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020
11.A
Raadsbrief Beantwoording toezeggingen Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020; raad 26 mei
12
Visie Utrecht 'maakt kennis' met de bibliotheek van de 21e eeuw/ Ondernemingsplan 2016-2020 de Bibliotheek Utrecht; ondernemend en programmerend voor de stad.
12.A
Raadsbrief Aanvulling indicatoren op basis van de visie Bibliotheek
13
BENOEMING Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016.