Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 6 maart 2018

Locatie: Stadhuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Voorzitter raadsinformatiebijeenkomst

1
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kruisvaartkwartier
20.00-21.00u
Beleidsveld: Ruimtelijke ordening - wethouder Jansen

Geagendeerd door Maarten Koning, D66, Bert-Jan Brussaard, CDA en Tim Schipper, SP .
De agenderende fracties willen tijdens de raadsinformatiebijeenkomst geinformeerd worden over de volgende onderwerpen, en hierover in gesprek met de aanwezigen:
- inrichting en kwaliteit van de (semi-)openbare ruimte;
- toepassing van groen in de openbare ruimte en om en op gebouwen;
- invulling van de plinten;
- verkeersbewegingen;
- autoparkeerplekken en gebruik van MaaS, zoals bijv. deelautoconcepten;
- bouwhinder.
2
Raadsvoorstel Vaststelling Taxiverordening 2018 en Tweede wijzigingsverordening legesverordening 2018
21.00-22.00u
Beleidsveld: Verkeer en Mobiliteit - wethouder van Hooijdonk

Geagendeerd door André van Schie, VVD, Ruben Post (PvdA) en Michel Eggermont (SP)
De fracties van VVD, SP en PvdA willen graag een korte technische toelichting van het college op de taxiverordening. Daarnaast willen zij de mogelijkheid bieden aan stakeholders en belanghebbenden om hun visie op het proces en het resultaat te geven. Daarvoor nodigen de fracties zowel taxibedrijven, sectorvertegenwoordigers en zelfstandige ondernemers uit.
De vragen waarop de fracties antwoord willen:
- Is de nieuwe verordening een werkbaar instrument voor het reguleren van de taxisector?
- Is er voldoende waarborg voor een goede kwaliteitsborging?
- Zijn de leges marktconform?
- Is er nu een goed platform voor overleg tussen sector en gemeente?