Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Vragenuur - 8 maart 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (3,4MB)

1
Opening
2
Mondelinge Vragen nr. 1 van mevrouw Ferket (D66) en de heer Verschuure (D66) inzake " Lerarentekort en mismatch op de arbeidsmarkt”.
3
Mondelinge Vragen nr. 2 van de heer Zwanenberg (GrLi) inzake "Kou op de Trip"
4
Mondelinge Vragen nr. 3 van de heer Van Waveren (CDA) inzake "Inbraakgolf auto’s parkeergarage Kop van Lombok"
5
Mondelinge Vragen nr. 4 mevrouw Uringa (ChristenUnie) inzake "Gymlocaties scholen Tuinwijk en Tuindorp”.
6
Mondelinge vragen nr. 5 van mevrouw Uringa (ChristenUnie)) over "Fietsveiligheid kruising Rijnkennemerlaan-Musicallaan
7
Mondelinge Vragen nr. 6 van de heer Van der Zweth (PvdA) over "Grootschalige dataverzameling over onwetende bewoners"
9
Mondelinge Vragen nr. 8 van mevrouw Van Esch (PvdD), mede namens D66, GroenLinks, PvdA, VVD en SP over "Utrecht maken we samen met de Ondiepers”.
10
Mondelinge Vragen nr. 9 van de heer Schipper (SP) over 'Brievenbussen'
11
Mondelinge Vragen nr. 10 van de heer Homan (Student en Starter) over "Engelse communicatie gemeenteraadsverkiezingen"
12
Mondelinge Vragen nr. 11 van de heer Dekkers (GroenLinks) over 'Vergoeding buurtvaders"
13
Mondelinge Vragen nr. 12 van mevrouw Van Esch (Partij voor de Dieren) over 'Wat is de waarheid over vissen in de Haarrijnse plas?'
14
Mondelinge Vragen nr. 13 van mevrouw Van Esch (Partij voor de Dieren) over 'Geldt kappen met kappen ook voor de essen op de Parallelweg?”.