Vergaderkalender

link naar deze pagina

VW Raadsvergadering - 6 juli 2017

Locatie: VW Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Anton Ederveen
Toelichting: conversie test

1
Algemeen
1.1
Opening
1.2
Vaststellen van de agenda
1.3
Vaststellen van de besluitenlijst van de besloten vergadering van 14 juni 2017 en de openbare vergadering van 15 juni 2017
2
INFORMEREND
2.1
Vragenhalfuurtje
2.2
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken/antwoorden op vragen ex art. 41 RvO
3
BESLUITVORMEND - Hamerstukken
4
BESLUITVORMEND - Bespreekstukken
4.1
Voorstel inzake bestemmingsplan Dommelseweg 112-118