Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 13 november 2018

Locatie: CR Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:02
Voorzitter: H.C.R.M. de Wijkerslooth
Toelichting: Begrotingsvergadering deel 2

0
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 13 november 2018
5.f 19:00
Heropening van de vergadering
5.g 19:01
Reactie van het college
5.h 19:31
Behandeling begroting in tweede termijn
5.h.1
Amendement 1. Cranendonck Actief! Alternatieve begroting. Verworpen
5.h.2
Amendement 2. CDA: Cultuurcraan. Aangenomen
5.h.3
Amendement 3. CDA ELAN: Toezicht en handhaving. Ingetrokken
5.h.4
Amendement 4. CDA:Legesopbrengsten. Aangenomen
5.h.5
Eerder aangekondigd amendement nr. 5 is uiteindelijk niet ingediend
5.h.6
Amendement 6. CDA VVD ELAN : Generatiepact. Aangenomen
5.h.7
Amendement 7. ELAN : besparing wethouders. Verworpen
5.h.8
Amendement 8. ELAN : Cultuurcraan.Verworpen
5.h.9
Amendement 9. ELAN : Keyport. Verworpen
5.h.10
Amendement 10. ELAN : Mensen aan het werk. Verworpen
5.h.11
Amendement 11. ELAN :Besparing ons Cranendonck. Verworpen
5.h.12
Amendement 12. ELAN VVD : OZB. Verworpen
5.h.13
Amendement 13 ELAN : Transparantie sociaal domein. Aangenomen
5.h.14
Amendement 14. ELAN :Subsidies. Verworpen
5.h.15
De aangekondigde amendementen 15, 16 en 17 zijn uiteindelijk niet ingediend
5.h.18
Amendement 18. Pro6: Krediet renovatie tennisvelden Maarheeze. ingetrokken
5.h.19
Amendement 19. Pro6 : OZB verhoging. Verworpen
5.h.20
Amendement 20. Pro6: schrappen structurele taakstelling bibliotheek. Verworpen
5.h.21
Amendement 21. VVD : Legesopbrengsten. Ingetrokken
5.h.22
Amendement 22. VVD : OZB verhogen met enkel inflatiecorrectie. Ingetrokken
5.h.23
Amendement 23. VVD : Temporiseren gemeentelijk verkeers -en vervoersplan. Ingetrokken
5.h.24
Amendement 24. ELAN Pro6 : Voortgang gemeenschapshuis de Schaapskooi. Aangenomen
5.i 20:31
Besluitvorming vaststelling programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022
5.j.1
Motie 1. CDA: Focus op alternatieve inkomsten (gewijzigd) Aangenomen
5.j.2
Motie 2. CDA: Subsidiebeleid (gewijzigd). Ingetrokken
5.j.3
Motie 3. CDA: Zuiver beoordelen van hulpvragen. Aangenomen
5.j.4
Motie 4. ELAN : Besparing bibliotheekwerk. Aangenomen
5.j.5
Motie 5. Pro6 ELAN VVD CDA: Bewaking en opvolging mijlpalen lta. Aangenomen
5.j.6
Motie 6. Pro6 : Instellen burgerpanel gemeente Cranendonck (gewijzigd) Verworpen
5.j.7
Motie 7. Pro6: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen incl.Waterschapsheffing. Aangenomen
5.j.8
Motie 8. Pro 6: Meer werk maken van duurzaamheid. Verworpen
5.j.9
Motie 9. Pro6 ELAN: Snel internet/glasvezel voor iedereen in Cranendonck. Verworpen
5.j.10
Motie 10. VVD CDA: Subsidiebeleid (gewijzigd) Aangenomen
5.j.11
Motie 11. Pro6: Huishoudelijke hulp (gewijzigd). Aangenomen
5.j.12
Motie 12. Pro6: Vaart houden in realisering nieuw gemeenschapshuis De Schakel. Verworpen
6 21:01
Sluiting