link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 april 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 februari 2019
4
Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen
5
Realisatie Infopoint en Natuurtransferium Kunradersteengroeve
6
Rioolreconstructie Ransdaal
7
Bestuursovereenkomst subsidiëring regionale organisaties informele steun Parkstad
8
Wijziging samenstelling commissie Samenleving
9
Ingekomen stukken
10
Sluiting