link naar deze pagina

Commissievergadering - 15 september 2022

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: W.J. de Graaff

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
* De heer Van Roosmalen namens familie Looijmans - agendapunt 5.1
* De heer Van Lanschot - agendapunt 5.1
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Actualiseren voortgangslijst
De voortgangslijst wordt uiterlijk 1 september aanstaande gepubliceerd.
3.3
Actualiseren motiemonitor
De motiemonitor wordt uiterlijk 1 september aanstaande gepubliceerd.
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen van het college
5
Ter advisering
5.1
Vaststelling Visie 'Wonen in het buitengebied'
5.2
Gebiedsvisie 'Voormalig Kamp Vught en omgeving'
5.3
Budget-basissubsidie Vughtse Omroep Stichting 2022
6
Rondvraag en sluiting