link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2020

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsstukken
1.1
Notitie Inventarisatie Ombuigingsmogelijkheden
1.2
Discussienotitie contouren nieuw afvalbeleid
1.7
Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2020
1.9
Memo Opiniërend debat toekomstige zendlicentie
1.12
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt 2020'
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

7
Antwoorden Technische vragen
6.1 Naar aanleiding van technische vragen van D66 sturen wij op verzoek het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 2018-2020/21. De bijlage volgt zo spoedig mogelijk.