link naar deze pagina

Inspraakavond - 7 mei 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. van Gemert
Toelichting: Deze avond staat in het teken van het spreekrecht voor het gewijzigde bestemmingsplan N65 Vught, met inachtneming van de dan geldende coronarichtlijnen.

Via deze link komt u uit op de documenten die horen bij de nota zienswijzen N65 Vught:
https://www.rijksinfravught.nl/de+weg+n65/nieuws+n65/1599306.aspx

1\. de heer Wieringa namens Stichting Natuur en Milieugroep Vught \- Videoboodschap:
https://youtu.be/GDkEIcd2z0M
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
1\. mevrouw Posset namens het Maurickcollege
2\. de heer Wieringa namens Stichting Natuur en Milieugroep Vught \- Videoboodschap
3\. de heer H\. Vile
4\. de heer H\. Verheijen
5\. mevrouw Theunissen namens werkgroep Jagersboschlaan
6\. de heer R\. Fokkema namens Bewonersgroep Helvoirtseweg en bewoner Helvoirtseweg 55
7\. de heer A\. Schreurs
8\. de heer G\.W\.M\. Schreurs namens de families Schreurs\-Verhagen\, Van Oostveen\, Kolster en de heer Tjoeng
9\. de heer M\. van Graafeiland
10\. de heer T\. Pijnenburg
11\. de heer C\. Peijnenburg
12\. mevrouw S\. Eggels
13\. de heer F\. van Bokhoven
14\. de heer H\. Breuer
15\. Veilig Verkeer Cromvoirt
16\. de heer J\. Hommes namens Fietsersbond afdeling Vught
17\. de heer C\. van Hulten
18\. de heer J\. Blenkers
19\. mevrouw M\. Dautzenberg namens VughtParticipeert
20\. de heer Simons
21\. mevrouw M\. van Erp namens Platform Vught Structureel en Samen voor Vught
22\. de heer M\.P\.M\. Schellekens \(schriftelijke bijdrage\)
23\. de heer H\. van Sterkenburg \(schriftelijke bijdrage\)
24\. de heer/mevrouw Op de Coul \(schriftelijke bijdrage\)
25\. de heer A\. Rewiersma \(schriftelijke bijdrage\)
26\. mevrouw T\.J\.B\.M\. Slegers \(schriftelijke bijdrage\)
27\. de heer R\. de Wit \(schriftelijke bijdrage\)
28\. mevrouw Passon \- van de Meerendonk \(schriftelijke bijdrage\)
29\. de heer H\. Benschop namens Wandelnet Noord\-Brabant \(schriftelijke bijdrage\)
30\. mevrouw I\. de Bruijn \(schriftelijke bijdrage\)
31\. de heer T\. van Uden \(schriftelijke bijdrage\)
32\. mevrouw N\. van Geel\, ook namens de heer en mevrouw R\. en J\. Pijnenburg en de heer R\. Coolen \(schriftelijke bijdrage\)
33\. mevrouw M\. Olislagers \(schriftelijke bijdrage\)
34\. de heer F\. de Rouw \(schriftelijke bijdrage\)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer H. Verheijen - Gewijzigd bestemmingsplan N65 Vught (281KB)
pdf Erratum 6 april - de heer H. Verheijen (47KB)
pdf Natuur en Milieugroep Vught - Videoboodschap (447KB)
pdf Natuur en Milieugroep Vugh - Inspreektekst (138KB)
pdf Bijdrage de heer C. Peijnenburg (157KB)
pdf Bijdrage de heer C. van Hulten (1.3MB)
pdf Bijdrage mevrouw Van Erp namens Platform Vught Structureel en Samen voor Vught (63KB)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer M.P.M. Schellekens (834KB)
pdf Aanvullende schriftelijke bijdrage de heer M.P.M. Schellekens (37KB)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer Harry van Sterkenburg (17KB)
pdf Schriftelijke bijdrage Libuse Op de Coul (40KB)
pdf Schriftelijke bijdrage mevrouw T.J.B.M. Slegers (30KB)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer Ruud de Wit (172KB)
pdf Schriftelijke bijdrage mevrouw W. Passon-van de Meerendonk (14KB)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer H. Benschop namens Wandelnet Noord-Brabant (14KB)
pdf Schriftelijke bijdrage mevrouw I. de Bruijn (374KB)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer T. van Uden (15KB)
pdf Schriftelijke bijdrage mevrouw N. van Geel, ook namens de heer en mevrouw R. en J. Pijnenburg en de heer R. Coolen (55KB)
pdf Schriftelijke bijdrage mevrouw M. Olislagers (127KB)
pdf Schriftelijke bijdrage Veilig Verkeer Cromvoirt (155KB)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer F. de Rouw (14KB)
pdf Bijdrage de heer Simons (223KB)
pdf Bijdrage de heer R. Fokkema (20KB)
pdf Aanvulling schriftelijke bijdrage de heer H. Verheijen (20KB)
pdf Bijdrage mevrouw Posset namens Maurickcollege (140KB)
pdf Bijdrage mevrouw Theunissen namens Werkgroep Jagersboschlaan (16KB)
pdf Bijdrage de heer M. van Graafeiland (24KB)
pdf Bijdrage de heer T. Pijnenburg (16KB)
pdf Schriftelijke bijdrage de heer Alphons Rewiersma (5.3MB)
pdf Bijdrage G.W.M. Schreurs namens de families Schreurs-Verhagen, Van Oostveen, Kolster en de heer Tjoeng (1.8MB)
2.1
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 Vught
Het document 'Bijlage 1.b toelichting Bestemmingsplan' is te groot om op iBabs te plaatsen. Als u op het document klikt krijgt u een link waar u het document kunt downloaden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie.
3
Rondvraag en sluiting