link naar deze pagina

Auditcommissie - 29 juni 2022

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: D. Meuwissen

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Ter opiniering
4.1
Accountantsverslag jaarrekening 2021
4.2
Beantwoording financieel-technische vragen jaarrekening, burap en/of kadernota
Fracties kunnen tot woensdag 29 juni 10.00u technische vragen stellen over de P&C-documenten. De financiƫle vragen worden mondeling in de auditcommissie beantwoord. Overige vragen worden maandag 11 juli beantwoord.
5
Rondvraag en sluiting