link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 3 oktober 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.F.J. van der Vossen
Toelichting: Door een technische storing is de audio niet compleet. Onze excuses hiervoor.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
De heer Van de Kuilen, voorzitter VVC Vught heeft zich aangemeld voor het spreekrecht (agendapunt 6.1)
2.1
Initiatief Leerlingen De Koningslinde en het Molenven
De voorzitters van de leerlingenraad van de Koningslinde en het Molenven spreken in bij de commissie.
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Cultuurnota 2020-2023
6
Ter advisering
6.1
Huurprijssystematiek binnensportaccommodaties
7
Rondvraag en sluiting