link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 24 februari 2022

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.E.M.M. Beijens-Swalen

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
* de heer W. Westerwoudt namens Stichting Heunzicht - Participatieplan uitbreiding Hotel Van der Valk Vught;
* de heer P. van Weert namens bewoners Bosscheweg (even nummers) - Participatieplan uitbreiding Hotel Van der Valk Vught;
* de heer de heren Van Amelsfoort en Jansen - Vaststelling bestemmingsplan Bestevaer, ontwikkeling kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje (zijn verhinderd, zie schriftelijke inspraakbijdrage);
* de heer R. Sterke, eigenaar Kinderopvang Onder de Pannen  - Vaststelling bestemmingsplan Bestevaer, ontwikkeling kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje;
* mevrouw A. van Oers, ouder kind Kinderopvang Onder de Pannen - Vaststelling bestemmingsplan Bestevaer, ontwikkeling kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje;
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Participatieplan uitbreiding Hotel Van der Valk Vught
Bijlage 2 -  Voorstel participatieregels Stichting Heunzicht is 23/2 toegevoegd n.a.v. een vraag van PvdA-GL
6.2
Participatieplan De Wieken
6.3
Vaststelling bestemmingsplan Bestevaer, ontwikkeling kinderdagverblijf 't Kasteeltje
6.4
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Fiets- en voetgangersbrug Drongelens Kanaal
6.5
Subsidie voor niet gesprongen explosieven 2021
7
Rondvraag en sluiting