link naar deze pagina

Auditcommissie - 30 september 2020

Locatie: Raadhuis, commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: M.F.H. du Maine

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen
5
Rondvraag en sluiting