link naar deze pagina

3.Raad (besluitvormend) - 28 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Nobel, J.J.
Bundel:
pdf Agendabundel (25,2MB)

1.1
Opening door de voorzitter, de heer J.J. Nobel
1.2
Vaststelling van de agenda
1.3
Vaststelling van het verslag van de besluitvormende raad van 14 februari 2019
1.4
Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken
1.5
Bekrachtigen geheimhouding
2
Suppletieverzoek van IHCP B.V. voor een bijdrage in de kosten van het NGE-onderzoek aan de Mr. Jac. Takkade 35 Aalsmeer voor de bouw van het Renaissance Schiphol Airport Hotel
Onder voorbehoud akkoord portefeuillehouder; wordt besproken in staf 11-02
3
Advisering aan Commissariaat Media over aanwijzing lokale omroep.
4
Leegstandverordening Aalsmeer 2019
5
Haltevoorziening Royal FloraHolland aan de Legmeerdijk (N231)
6
Wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Aalsmeer 2018
Voorgesteld besluit:
De gewijzigde verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Aalsmeer 2018 vast te stellen.
7
Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
8
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het bouwen van 4 woningen op het perceel Zwarteweg 23.
Onder voorbehoud: stukken worden vandaag nog met portefeuillehouder besproken
9
Nota Wegen 2019-2022. Arealen, kwaliteit en investeringsbehoefte
10
DoelgroepenVerordening Aalsmeer 2019
11
Integraal Veiligheidsplan Aalsmeer 2019 - 2022
12
Motie Vreemd aan de orde van de dag
13
Vragenkwartier
14
Sluiting