Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 5 oktober 2021

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Roland van Kessel

0
Besluitenlijst raadsvergadering 5 oktober incl. moties
1
Opening/trekking van het stemmingnummer
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergaderingen 20 juli en 21 september 2021 en van de commissievergadering van 21 september 2021
4
Hamerstukken
4.1
Raadsvoorstel: Benoeming fractievertegenwoordiger I. Thijssen voor de fractie ELAN (registratienummer 2021 – 051) Portefeuille F. van Kessel / steller J. Nies-Saanen
5
Raadsvoorstel Vaststellen Burap 2021
5.1
motie CRA Pro6 bibliotheek Maarheeze
5.2
motie CRA Pro6 resultaten woonvisie
De motie is aangehouden
6
Raadsvoorstel: Formeel verzoek om de bestemming op perceel Rijksweg 3 te Budel te wijzigen (registratienummer 2021 - 040) Portefeuille waarnemend F. Kuppens / steller A. Verbruggen
7
Raadsvoorstel: Aanpassen Grondbeleid n.a.v. motie en amendement (registratienummer 2021- 044) Portefeuille F. Kuppens / steller B. van Avezaath
8
Raadsvoorstel: Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor het realiseren van zes noodzakelijke kleedlokalen SV Budel (i.p.v. vier) (registratienummer 2021- 046) Portefeuille M. Lemmen / steller C. Haarmans
9
Formeel verzoek bestemmingsplanwijziging ’t Hool ongen. (naast 4a) te Soerendonk (registratienummer 2021 - 050)
10
Raadsvoorstel Formeel verzoek bestemmingsplanwijziging Nieuwedijk 24a-28 te Budel t.b.v. de realisering van een boomkwekerij (registratienummer 2021 – 052) Portefeuille waarnemend F. Kuppens / steller Schipstal
11
Raadsvoorstel Formeel verzoek Het Laar 20, 22 en 22a Maarheeze (registratienummer 2021 – 053) Portefeuille waarnemend F. Kuppens / steller A. Verbruggen
12
Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken aan de raad raadsvergadering 5 oktober 2021
13
Schriftelijke vragen
13.1
Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw M. Beenackers inzake beschikking GS Noord-Brabant m.b.t. restverontreiniging ter plaatse van de Philipsweg 1 in Maarheeze
13.2
Beantwoording schriftelijke vragen ex art.38 RvO van de heer K. Boonen mbt sluiting winkel Maarheeze gerund door Syrische exploitant
13.3
Beantwoording schriftelijke vragen ex art.38 RvO van de heer M. Belien inzake vrachtverkeer Gastel
14
Sluiting