Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 25 januari 2022

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Carina Gimblett
Toelichting: Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege de Corona-crisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergadering vindt plaats via MS Teams en wordt uitgezonden via de webcast. Insprekers/deelnemers kunnen zich aanmelden via: griffie@cranendonck.nl

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Rondvraag
4
Spreekrecht
5.1
Agenderingsvoorstel: invoering van een gemeentelijke kredietbank
5.2
Agenderingsvoorstel: maatschappelijke participatie
6
Raadsvoorstel Verordening wet maatschappelijke ondersteuning WMO (reg.nr. 2022-013); portefeuillehouder : M. Lemmen / steller N. Storre
7
Raadsvoorstel Koersdocument "Minimale armoede, maximaal meedoen" (reg. nr. 2022-004); portefeuillehouder: M. Lemmen / steller: D. Willems
8
Raadsvoorstel Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2026 (reg.nr. 2022-005); portefeuillehouder: M. Lemmen / steller D. Willems
9
Raadsvoorstel Rubenslaan 1 Budel (vm. bibliotheek) (reg.nr. 2022- 001); portefeuillehouder: F. Kuppens / stellers: B. van Avezaath, A. v. Gestel, C. Richaerts
10
Raadsvoorstel Woningbouw 't Routje 1 Budel-Dorplein (reg nr. 2022- 002); portefeuillehouder F. Kuppens / steller: B. v. Avezaath
11
Raadsvoorstel Concept werkprogramma MRE 2022 (reg.nr. 2022-006); portefeuillehouder: F. van Kessel / steller: J. Franssen
12
Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hoge Weg (ong.) Maarheeze (reg.nr. 2022-012); portefeuillehouder: F. Kuppens / steller:
13
Raadsvoorstel Regiovisie doordecentralisatie beschermd wonen 2022-2026 (reg.nr. 2022-010); portefeuillehouder: M. Lemmen / steller:
14
Raadsvoorstel Doelgroepenverordening Cranendonck 2022 (reg.nr. 2022-003); portefeuillehouder: F. Kuppens / steller: J. Moonen
15
Raadsvoorstel Doorontwikkeling raad en griffie (reg.nr. 2022-008) Steller: P.J. Bemelmans
Raadsbesluit wordt nog toegevoegd
16
Raadsvoorstel Aanwijzen plaatsvervangend griffier (reg.nr. 2022-007); Steller: P.J. Bemelmans
Raadsbesluit wordt nog toegevoegd
17
Raadsvoorstel Oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio (reg.nr. 2022-009); portefeuillehouder: R. van Kessel / steller: S. Bakker
18
Raadsvoorstel Aanbevelingen rapport RKC De Borgh (reg.nr. 2022-011); steller: P.J. Bemelmans
Raadsbesluit wordt nog toegevoegd
19
Raadsvoorstel Formeel verzoek Burgemeester van Houtstraat ong. (naast nr. 51) Budel (reg.nr. 2022-014); portefeuillehouder F.Kuppens / steller P. Steggink
20
Raadsvoorstel Formeel verzoek Damenweg ong. (naast Damenweg 5) Soerendonk (reg.nr. 2022-015); portefeuillehouder F.Kuppens / steller P. Steggink
21
Raadsvoorstel Formeel verzoek Hughten 5 Maarheeze (reg.nr. 2022-016); portefeuillehouder F.Kuppens / steller A. Verbruggen
22
Raadsvoorstel Formeel verzoek Het Laar 19/19A Maarheeze (reg.nr. 2022-017); portefeuillehouder F.Kuppens / steller A. Verbruggen
23
Raadsvoorstel Formeel verzoek Meemortel ong (tussen 58 en 60) Budel (reg.nr. 2022-018); portefeuillehouder F.Kuppens / steller L. Maas
24
Vervallen: Raadsvoorstel Formeel verzoek Hamonterweg 19 Budel-Schoot (reg.nr. 2022-019); portefeuillehouder F.Kuppens / steller M. van Schipstal
Dit stuk zal niet in deze raadscyclus behandeld worden
25
Raadsvoorstel Formeel verzoek Bosch ong. (tussen 60 en 62) Budel (reg.nr. 2022-020); portefeuillehouder F.Kuppens / steller M. van Schipstal
26
Regionale samenwerking
27
Sluiting