Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 12 februari 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:48
Voorzitter: Kenneth Kuppens

0
Vastgestelde besluitenlijst adviescommissie 12 februari 2019
1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 19:32
Spreekrecht
4 19:32
Raadsvoorstel : Instemmen met het samenwerkingsakkoord 2019-2022 MRE en het werkprogramma 2019 MRE (registratienummer 2019 - 009) Portefeuille F. van Kessel / steller P. Hertog
De heer Verhoeven (burgemeester Heeze-Leende) is aanwezig als lid van de stuurgroep MRE.
5 19:47
Raadsvoorstel: Vaststellen 'Parapluplan Verlegging gasleiding - Airpark', Cranendonck (registratienummer 2019 - 010) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller Bram Daamen
Bestemmingsplannen kunnen worden ingezien via de volgende link: http://1706.ropubliceer.nl
6 19:57
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Moonslaan 22 te Maarheeze (registratienummer 2019 - 011) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller B. Daamen
Bestemmingsplannen kunnen worden ingezien via de volgende link: http://1706.ropubliceer.nl
7 20:07
Raadsvoorstel inzake woningbouwontwikkeling Burg. Wijtestraat e.o. Budel (registratienummer 2019 - 012) Portefeuille F.v.d. Wiel/ steller H.v.d. Ven
8 20:17
Raadsvoorstel: Vaststellen Controleprotocol 2018 met bijbehorend normenkader (registratienummer 2019 - 013) Portefeuille F. Kuppens/ steller G. Janssen
9 20:22
Raadsvoorstel: Ontheffing van het woonplaatsvereiste verlenen aan burgemeester Roland van Kessel gedurende 12 maanden (registratienummer 2019 – 014) Steller P. Bemelmans
10 20:27
Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding Nedzink Hoofdstraat 1 Budel-Dorplein (registratienummer 2019 - 015) Portefeuille F.v.d. Wiel / steller J. Kantelberg
11 20:37
Regionale samenwerking
12 20:42
Rondvraag
13 20:47
Sluiting