Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 8 februari 2022

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Roland van Kessel
Toelichting: Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege de Corona-crisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

1
Opening/trekking van het stemmingnummer
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 december 2021 en de commissievergadering van 25 januari 2022
9
Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen/postlijsten
10
Schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO
11
Sluiting