Vergaderkalender

link naar deze pagina

Adviescommissie - 12 juli 2016

Locatie: gemeentehuis, Budel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: T. Dijkmans
Toelichting: Extra adviescommissie 12 juli 2016

0
Vastgestelde besluitenlijst extra commissievergadering 12 juli 2016
1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze extra commissievergadering
3
Spreekrecht
4
Raadsvoorstel: Vaststellen Instemmen met gewijzigde functiekaart DIC (registratienummer 2016 - 060) Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
5
Raadsvoorstel: Privatisering Zuiderpoortcomplex
6
Rondvraag
7
Sluiting