Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 31 oktober 2022

Locatie: CR Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Roland van Kessel
Toelichting: • 1e termijn begrotingsbehandeling, de vergadering wordt voortgezet op 1 november 2022
• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast..
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl
• Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van indienen toegevoegd aan de agenda.

1
Opening/trekking van het stemmingnummer
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering
9
Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst
100
Schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO
110
Sluiting