Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 18 juni 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Kenneth Kuppens
Toelichting: Extra commissie-vergadering.

0
Vastgestelde besluitenlijst commissievergadering 18 juni 2019
1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Spreekrecht
De heer Rooijakkers spreekt in over het Raadsvoorstel: Instemmen met het “streefbeeld afvalinzameling 2025” en met fase 1 afvalinzameling 2020.
Dit onderwerp staat vanavond niet op de agenda. Volgens het Reglement van Orde is het ook mogelijk om in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.
4
Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen verlenen voor uitbreiding van Nedzink aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein (registratienummer 2019 - 039) Portefeuille F.v.d. Wiel / steller Joris Kantelberg
5
Raadsvoorstel: Vaststellen van de Jaarrekening 2018 gemeente Cranendonck (registratienummer 2019 - 040) Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen
Toelichting door de accountant
Namens de firma Crowe Foederer zullen de heren Huub Jansen en Teun van Lierop aanwezig zijn. Zij geven een presentatie over hun bevindingen.
6
Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2019 (registratienummer 2019 - 041) Portefeuille F. Kuppens / steller Gerard Janssen
7
Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2020 (registratienummer 2019 - 042) Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen
In de bijgevoegde kadernota 2020 is op pagina 4 onder het kopje “keuzes maken” de laatste zin aangepast:
Op het moment dat er geen keuzes gemaakt worden betekent het dat we de belastingen (OZB) in 2022 met 8,5% extra zullen moeten verhogen en in 2023 met circa 8%.

deze zin moet luiden:

Op het moment dat er geen keuzes gemaakt worden betekent het dat we de belastingen (OZB) vanaf 2022 met structureel 8,5% extra zullen moeten verhogen.
8
Regionale samenwerking
9
Rondvraag
10
Sluiting