link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Grote Zaal vergadercentrum Schepenmakersdijk 16 Edam
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: mevrouw L.J. Sievers
Algemene documenten:

Korte weergave van deze vergadering
1 12:30
Opening.
2 12:35
Eerste termijn voor de raad.
Desgewenst een beknopte algemene beschouwing en/of financiƫle beschouwing met aankondiging van de ingediende moties en amendementen en zo mogelijk een reactie op reeds ingediende moties of amendementen van andere fracties (wijzigingsvoorstellen) gemiddeld circa 15 minuten per fractie) in volgorde van groot naar klein.
2.a 14:20
Schorsing vergadering. (10 min)
3 14:30
Eerste termijn voor het college.
Een reactie op de bijdrage van de raadsleden (8 minuten per collegelid) in eerste termijn en advisering t.a.v. moties of amendementen.
3.a 15:15
Pauze en mogelijk fractieberaad of overleg.
4 15:45
Tweede termijn voor de raad.
Gelegenheid te reageren op de inbreng in de eerste termijn van de raad en het college.
(gemiddeld 10 minuten per fractie)
5 17:00
Tweede termijn voor het college.
Een beknopte reactie op de tweede termijn van de raad
(gemiddeld 2 minuten per collegelid)
Desgewenst schorsing 10 minuten.
6 17:20
Stemming over amendementen en moties.
Met de mogelijkheid tot het afleggen van een stemverklaring.
6.a
Ingediende amendementen:
6.b
Ingediende moties:
Voor verworpen en ingetrokken moties verwijzen wij u naar het kopje overzichten/moties boven aan de pagina aan de linkerzijde.

7 17:50
Besluitvorming inzake het voorstel tot vaststellen begroting.
8 18:00
Sluiting.
9
Vraag en antwoord
Top