link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Yves de Boer
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
pdf 2019 03 28 RV 000 Raadsvoorstel en -besluit Raadsinfo en ingekomen stukken (208KB)
pdf 2019 02 28 A1 RI 753 Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein Haaren (229KB)
pdf 2019 02 28 A1 R2 754 Bijlage 2 RAV kaderbrief begroting 2020 (912KB)
pdf 2019 02 28 A1 R2 754 Bijlage 1 RAV Aanbiedingsmail (173KB)
pdf 2019 02 28 A1 RI 753 Bijlage 1 Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein Haaren (103KB)
pdf 2019 02 28 A2 RI 754 RAV Brabant Midden West Noord Kadernota 2020 (550KB)
pdf 2019 02 28 B1 Motie gemeente Maastricht Kinderpardon (164KB)
pdf 2019 02 28 B2 Brief Alliantie Kinderarmoede (143KB)
pdf 2019 02 28 B2 Bijlage 1 Pledge Alliantie Kinderarmoede (1,8MB)
pdf 2019 02 28 B2 Bijlage 2 Toelichting op de Alliantie Kinderarmoede (153KB)
pdf 2019 02 28 B3 St. Herken Ouderverstoting (1,2MB)
pdf 2019 02 28 B4 Provincie NB - aanwijzingsbesluit wet ahri (1MB)
pdf 2019 02 28 B5 Aanbiedingsmail Brief coöperatie Biezenmortel aan gemeenteraad Tilburg (207KB)
pdf 2019 02 28 B5 Bijlage 1 Brief coöperatie Biezenmortel aan gemeenteraad Tilburg (4,1MB)
pdf 2019 02 28 B6 Aanbieding memorandum Agrifood (245KB)
pdf 2019 02 28 B6 Bijlage 1 Memorandum Agrifood (2,1MB)
pdf 2019 02 28 B7 Motie gemeente Grave -kostenreductie ODBN (289KB)
pdf 2019 02 28 B8 Agrifood - brief samenwerking overheden, ondernemers en kennisinstellingen binnen AgriFood Capital (108KB)
pdf 2019 02 28 B8 Bijlage 1 Hoofdpunten jaarplan 2019 AgriFood Capital BV (326KB)
pdf 2019 02 28 B8 Bijlage 2 Samenvatting AgriFood Capital Monitor 2018 (734KB)
pdf 2019 02 28 C1 Brief vereniging De Noenes Landschapsvisie (104KB)
pdf 2019 02 28 C1 Bijlage 1 Vereniging De Noenes Landschapsvisie (96KB)
pdf 2019 02 28 C1 Bijlage 2 Vereniging De Noenes Landschapsvisie (19,4MB)
pdf 2019 02 28 C2 Reactie op Ontwerpbestemmingsplan Kom Helvoirt, partiële herziening Torenakker (234KB)
pdf 2019 02 28 C3 Uitslag verkeersonderzoek van Plein Helvoirt (1,3MB)
pdf 2019 02 28 C4 ODBN Brief voorgenomen deelname aan inkoopbureau BIZOB (238KB)
pdf 2019 02 28 C4 ODBN Bijlage Voorstel Deelname aan inkoopbureau BIZOB (250KB)
pdf 2019 02 28 D1 Zienswijze Geurvisie 2019, Ontwerpverordening geurhinder en veehouderij Haaren 2019 (1,6MB)
pdf 2019 02 28 D2 Zienswijze Geurvisie 2019, Ontwerpverordening geurhinder en veehouderij Haaren 2019 (158KB)
7
2019 03 28 RV 1247 Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio
8
2019 03 28 RV 1248 Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord/Risicoprofiel en Beleidsagenda
9
2019 03 28 RV 1226 RAV aanrijtijden
10
2019 03 28 RV 1237 GGD Hart voor Brabant beleidsvisie 2019-2023 en kadernota 2020
11
2019 03 28 RV 1216 Maatregelen wegen en riolering
12
2019 03 28 RV 1244 Zendmachtiging gemeente Haaren
13
2019 03 28 RV 1241 Vaststelling bestemmingsplan Kom Biezenmortel 2018
14
2019 03 28 RV 1230 Aanpassen weerstandscapaciteit en budget operationele fase herindeling
15
Sluiting raad