link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Yves de Boer
Toelichting: In verband met het corona-virus zijn agendapunten van de raadsvergadering van 2 april 2020 via de mail afgedaan.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
pdf 2020 04 02 RV 000 Raadsvoorstel en -besluit Raadsinfo en ingekomen stukken (72KB)
pdf 2020 04 02 A1 RI 821 Informatieverstrekking over subsidies na de herindeling (879KB)
pdf 2020 04 02 A2 RI 819 Inzameling incontinentiemateriaal gemeente Zaltbommel (241KB)
pdf 2020 04 02 B1 Gemeente Almelo - Motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s (334KB)
pdf 2020 04 02 B2 Brief gevaren 5G (14KB)
pdf 2020 04 02 B3 NOB - regiodeal (468KB)
pdf 2020 04 02 B3 Bijlage 1 NOB persbericht regiodeal (224KB)
pdf 2020 04 02 B4 St Herken Ouderverstoting - Scale onderzoek Jeugdzorg Brabant (637KB)
pdf 2020 04 02 B5 RLG locatie (22KB)
pdf 2020 04 02 B6 Veiligheidsregio - informatie inzake coronavirus (92KB)
pdf 2020 04 02 B7 Gemeente Enschede - landelijke actie gemeentebesturen erosie gemeentebegroting (1.5MB)
pdf 2020 04 02 B7 bijlage1 Model Leeg (340KB)
pdf 2020 04 02 B7 bijlage 2 Model Voorbeeld (373KB)
pdf 2020 04 02 B8 Mensenrechtenschendingen Indonesie (35KB)
pdf 2020 04 02 B9 Gemeente Oss - Motie stabiele gemeentefinanciƫn (169KB)
pdf 2020 04 02 B10 Gemeente Drechterland - Motie financiƫle bijdrage Rijk Omgevingswet (104KB)
pdf 2020 04 02 B11 Regio NO Brabant- Advies VVB voortzetting regionale samenwerking Regio NO Brabant (137KB)
pdf 2020 04 02 B11 Bijlage 1 Verslag VVB 19 februari 2020 (3.8MB)
pdf 2020 04 02 B12 Gemeente Waadhoeke - Motie verhuurdsheffing (353KB)
pdf 2020 04 02 C2 Schade Dorpssstraat Esch -1 (1015KB)
pdf 2020 04 02 C1 Cadans Primair - reactie op raadsinfo Willibrordusschool (113KB)
pdf 2020 04 02 C3 Schade Dorpsstraat Esch-2 (15KB)
pdf 2020 04 02 C3 Bijlage 1 Begeleidende mail (12KB)
pdf 2020 04 02 C3 Bijlage 2 foto schade (678KB)
7
2020 04 02 RV 1335 Aanpassing budget project Torenstraat
8
2020 04 02 RV 1336 Aanpassing budget project Leunisdijk
9
Sluiting raad