link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Yves de Boer
Toelichting: Voor beeldopnamen raadsvergadering zie:

https://vimeo.com/435003659
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
pdf 2020 07 02 A1 RI 834 stand van zaken informatieveiligheid 2019 (337KB)
pdf 2020 07 02 A1 RI 834 stand van zaken informatieveiligheid 2019, Bijlage Infonota raad stand van zaken informatieveiligheid Gemeente Haaren 2019 (67KB)
pdf 2020 07 02 A2 RI 839 onttrekking NABO Walstraat aan de openbaarheid en afsluiten NABO de Kers (505KB)
pdf 2020 07 02 A2 RI 839, Bijlage 1 Onttrekking wegnummer 19 (Walstraat) aan de openbaarheid (268KB)
pdf 2020 07 02 A2 RI 839 Bijlage 2 NABO De Kers (155KB)
pdf 2020 07 02 A3 RI 844 uitstel nieuwe inkoop Jeugdhulp, WMO, beschermd wonen en maatschappelijke opvang in verband met Coronavirus (880KB)
pdf 2020 07 02 A4 RI 845 Budgetoverhevelingen 2019 (220KB)
pdf 2020 07 02 A4 RI 845 Budgetoverhevelingen 2019, Bijlage 1 Onderbouwing (32KB)
pdf 2020 07 02 A5 RI 846 Toekenning vergoeding voorbereidingskosten voor vernieuwbouw aan Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (152KB)
pdf 2020 07 02 A5 RI 846 Bijlage 1 Brief aan Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (641KB)
pdf 2020 07 02 A6 RI 850 Voortgang diverse dossiers (918KB)
pdf 2020 07 02 A7 RI 849 Jaarverslag 2018-2019 Regionaal Team Leerplicht (211KB)
pdf 2020 07 02 A7 RI 849 Bijlage 1 Jaarverslag 2018-2019 Regionaal Team Leerplicht (1.2MB)
pdf 2020 07 02 A8 RI 831 Eénmalige compensatie aanslag afvalstoffenheffing 2019 voor inwoners met een laag inkomen (466KB)
pdf 2020 07 02 A9 RI 855 Uitvoeringsplan jeugdhulp 2020 - 2023 regio Noordoost Brabant (589KB)
pdf 2020 07 02 A9 RI 855 Bijlage 1 Uitvoeringsplan jeugdhulp 2020 - 2023 regio Noordoost Brabant (867KB)
pdf 2020 07 02 A10 RI 859 Jaarstukken 2019 (286KB)
pdf 2020 07 02 A11 RI 855 Uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023 regio Noordoost Brabant (589KB)
pdf 2020 07 02 A11 RI 855 Bijlage 1 Uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023 regio Noordoost Brabant (867KB)
pdf 2020 07 02 A12 RI 860 ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020 (520KB)
pdf 2020 07 02 A13 RI 851 Jaarrekening GGD 2019 (269KB)
pdf 2020 07 02 A13 RI 851 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief jaarrekening (86KB)
pdf 2020 07 02 A13 RI 851 Bijlage 2 Jaarrekening (2.5MB)
pdf 2020 07 02 A13 RI 851 Bijlage 3 Accountantsverslag 2019 (508KB)
pdf 2020 07 02 A14 RI 852 RAV Brabant MWN Jaarrekening 2019 (363KB)
pdf 2020 07 02 A14 RI 852 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2019 (1.5MB)
pdf 2020 07 02 A14 RI 852 Bijlage 2 RAV Jaarrekening 2019 (935KB)
pdf 2020 07 02 A14 RI 852 Bijlage 3 Responstijden 2019 (103KB)
pdf 2020 07 02 A15 RI 856 Plan van aanpak Transitie Warmte (373KB)
pdf 2020 07 02 A15 RI 856 Bijlage 1 Plan van aanpak Transitie Warmte Vught en Boxtel (826KB)
pdf 2020 07 02 A15 RI 856 Bijlage 2 Plan van Aanpak Transitievisie gemeente Tilburg (1.1MB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862Jaarrekening WSD (335KB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 1 aanbiedingsbrief financiele stukken WSD (1.6MB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 2 Jaarverslag 2019 (2.3MB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 3 concept accountantsverslag jaarrekening WSD 2019 (64KB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 4 Voorstel Resultaatbestemming 2019 (52KB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 5 Notitie Weerstandsvermogen 2020 (50KB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 6 Verslag over rechtmatigheid 2019 (39KB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 7 Oplegnotitie financiële stukken WSD 2019 (27KB)
pdf 2020 07 02 A16 RI 862 Bijlage 8 Rekenmodel tbv dividend verdeling 2019 versie 2020-03-31 (11KB)
pdf 2020 07 02 B1 Horeca Nederland -Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (186KB)
pdf 2020 07 02 B2 Stop 5G (2MB)
pdf 2020 07 02 B3 Belangenvereniging Vrij Wonen (347KB)
pdf 2020 07 02 B3 Bijlage 1 Brief aan Tweede Kamer (337KB)
pdf 2020 07 02 B3 Bijlage 2 Brief aan VNG (30KB)
pdf 2020 07 02 B4 Brief inzake tegenmacht digitale democratie (86KB)
pdf 2020 07 02 B5 5G Het Gooi zegt Nee op zendmast-branden (17KB)
pdf 2020 07 02 B6 Provincie Noord-Brabant - toezichtsoordeel huisvesting vergunninghouders 2e helft 2019 (100KB)
pdf 2020 07 02 B6 Bijlage 1 - Antwoordbriefcollege gemeente Haaren (237KB)
pdf 2020 07 02 B7 Provincie Noord-Brabant - Begrotingscirculaire 2020 (135KB)
pdf 2020 07 02 B8 Digitale besluitvorming (458KB)
pdf 2020 07 02 B9 Buitenkunst voor de jeugd (233KB)
pdf 2020 07 02 B11 St Alles voor Mekaar - Eenzaamheid en Corona (234KB)
pdf 2020 07 02 B10 Provincie Noord-Brabant - Goedkeuring begrotingswijziging Torenstraat (117KB)
pdf 2020 07 02 B12 Brief 5G aan 2e Kamer gemeente Roosendaal (67KB)
pdf 2020 07 02 B13 Motie Stabieler gemeentefonds gemeente Alphen Chaam (98KB)
pdf 2020 07 02 B14 Motie Uitgangspunten Regionale Energiestrategie Gemeente Peel en Maas (639KB)
pdf 2020 07 02 B15 Petitie landelijke chipplicht katten (461KB)
pdf 2020 07 02 C1 Brief van Provincie Brabant inzake taakstelling huisvesting vergunninghouders (100KB)
pdf 2020 07 02 B16 Brief Stralingsbewust Wonen (268KB)
pdf 2020 07 02 C1 Bijlage reactie van college van B&W gemeente Haaren (237KB)
pdf 2020 07 02 C2 Boomfeestdag 2020 (45KB)
pdf 2020 07 02 C3 Raad van State -Aanvullende vragen bp. Herziening buitengebied, Berktweg 4, 6 (634KB)
pdf 2020 07 02 C4 Raad van State -Verzoek voorlopige bevindingenbp. Herziening buitengebied, Berktweg 4, 6 (813KB)
pdf 2020 07 02 D1 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (373KB)
pdf 2020 07 02 D2 Wandelnet - Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (1.1MB)
pdf 2020 07 02 D3 LNMH- Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (269KB)
pdf 2020 07 02 D4 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (167KB)
pdf 2020 07 02 D5 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (553KB)
pdf 2020 07 02 D6 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (655KB)
pdf 2020 07 02 D7 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (316KB)
pdf 2020 07 02 D8 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (229KB)
pdf 2020 07 02 D9 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (2.1MB)
pdf 2020 07 02 D10 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (498KB)
pdf 2020 07 02 D11 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (1.7MB)
pdf 2020 07 02 D12 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (2.6MB)
pdf 2020 07 02 D13 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (1.1MB)
pdf 2020 07 02 D14 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (591KB)
pdf 2020 07 02 D15 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (340KB)
pdf 2020 07 02 D16 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (231KB)
pdf 2020 07 02 D17 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (219KB)
pdf 2020 07 02 D18 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (581KB)
pdf 2020 07 02 D19 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (1.9MB)
pdf 2020 07 02 D20 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (376KB)
pdf 2020 07 02 D21 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (237KB)
pdf 2020 07 02 D22 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (375KB)
pdf 2020 07 02 D23 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (112KB)
pdf 2020 07 02 D24 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (402KB)
pdf 2020 07 02 D25 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (745KB)
pdf 2020 07 02 D26 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (766KB)
pdf 2020 07 02 D27 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (809KB)
pdf 2020 07 02 D28 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (269KB)
pdf 2020 07 02 D29 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (122KB)
pdf 2020 07 02 D30 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (359KB)
pdf 2020 07 02 D31 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (157KB)
pdf 2020 07 02 D32 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (32KB)
pdf 2020 07 02 D33 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (103KB)
pdf 2020 07 02 D34 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (23KB)
pdf 2020 07 02 D35 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (23KB)
pdf 2020 07 02 D36 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (175KB)
pdf 2020 07 02 D37 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (23KB)
pdf 2020 07 02 D38 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (131KB)
pdf 2020 07 02 D39 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan N65 Helvoirt (537KB)
overig 20200702-AP 6 Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad.mp3 (23.6MB)
pdf 2020 07 02 RB Afhandeling ingekomen stukken (265KB)
pdf 2020 07 02 RVRBESLUIT Afhandeling ingekomen stukken.pdf (265KB)
7
2020 07 02 RV 1347 Vaststelling bestemmingsplan N65 Helvoirt 2020
Enkele documenten bij het agendapunt RV 1347 Vaststelling Bestemmingsplan N65 zijn te omvangrijk om in IBABS te worden geplaatst.
Deze documenten kunt u inzien door op de link in het bestand te klikken.
Het betreft de documenten "Bijlage bij de toelichting Bestemmingsplan N65 2020" en "Bijlage bij regels Bestemmingsplan N65 2020"
8
2020 07 02 RV 1345 Eerste Berap 2020
9
2020 07 02 RV 1344 Eénmalige compensatie aanslag Rioolrecht 2020 voor inwoners met een laag inkomen
10
2020 07 02 RV 1336 Aanpassing budget project Leunisdijk
11
2020 07 02 RI 818 Stand van zaken Willibrordusschool Esch
12
Sluiting raad