link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Jeannette Zwijnenburg - van der Vliet
Toelichting: Extra raadsvergadering
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
pdf 2018 10 25 A1 RI 716 Evaluatie regionale samenwerking inkoop Jeugdhulp en Wmo (632KB)
pdf 2018 10 25 A1 RI 716 Bijlage 1 Evaluatierapport samenwerking Jeugdhulp Noordoost Brabant (759KB)
pdf 2018 10 25 A1 RI 716 Bijlage 2 Evaluatierapport samenwerking Wmo Meierij (688KB)
pdf 2018 10 25 A2 RI 729 Rapportage Sociaal Domein (1e helft) en notitie van Transitie naar Transformatie (448KB)
pdf 2018 10 25 A2 RI 729 Bijlage 1.1 Rapportage Sociaal Domein 1e helft 2018 (1.8MB)
pdf 2018 10 25 A2 RI 729 Bijlage 1.2 Rapportage 1e helft 2018 Haaren (175KB)
pdf 2018 10 25 A2 RI 729 Bijlage 2 Notitie van Transitie naar Transformatie (1.6MB)
pdf 2018 10 25 A3 RI 721 Raadsinformatiebrief over wijziging van de aanvraagprocedure voor een uitkering in het kader van de Participatiewet.pdf (320KB)
pdf 2018 11 01 A4 RI 728 Voortgang Armoedebeleid 2018-2021 (529KB)
pdf 2018 10 25 A5 RI 726 Plan van aanpak Leunisdijk te Esch (265KB)
pdf 2018 10 25 A6 RI 715 Kwalitatief onderzoek cliƫnten Jeugdhulp en Wmo 2018 (430KB)
pdf 2018 10 25 A6 RI 715 Bijlage 1 Brief CEO Jeugd aan Ministerie (14.8MB)
pdf 2018 10 25 A6 RI 715 Bijlage 2 Brief CEO WMO aan ministerie (300KB)
pdf 2018 10 25 A6 RI 715 Bijlage 3 CEO rapport Jeugd (1.7MB)
pdf 2018 10 25 A6 RI 715 Bijlage 4 CEO rapport Wmo (603KB)
pdf 2018 10 25 B1 Agrifood Raadsinformatiebrief jaarverslag & regiodeal (317KB)
pdf 2018 10 25 B1 BijLage 1 Definitief Jaarverslag 2017 Regio NOB (556KB)
pdf 2018 10 25 B1 BijLage 2 Definitieve Jaarrekening 2017 met controleverklaring (8MB)
pdf 2018 10 25 B1 Bijlage 3 Definitieve reactie BRG op zienswijzen jaarplan en begroting 2017 (135KB)
pdf 2018 10 25 B1 Bijlage 4 Ingekomen zienswijzen op jaarplan en begroting 2019 (1.4MB)
pdf 2018 10 25 B1 Bijlage 5 2pager regiodeal AFC 300818 d (608KB)
pdf 2018 10 25 B1 Bijlage 6 Regiodeal AgriFood Capital achtergronddocument (4.3MB)
pdf 2018 10 25 B1 Bijlage 7 Beknopte samenvatting Regiodeal AgriFood Capital (2.2MB)
pdf 2018 10 25 B2 Brief Zwartboek JBB (591KB)
pdf 2018 10 25 B2 Bijlage 1 Brief 12 september (1MB)
pdf 2018 10 25 B2 Bijlage 2 Brief 23 september (543KB)
pdf 2018 10 25 B2 Bijlage 3 Brief 25 september (378KB)
pdf 2018 10 25 B2 Bijlage 4 Brief 1 oktober (427KB)
pdf 2018 10 25 B3 Agrifood Indiening propositie regiodeal AgriFood Capital (306KB)
pdf 2018 10 25 B3 Bijlage 1 Regiodeal AgriFood Capital achtergronddocument (4.3MB)
pdf 2018 10 25 B3 Bijlage 2 2pager regiodeal AFC (608KB)
pdf 2018 10 25 B4 Aanbiedingsbrief Jaaroverzicht AAB (511KB)
pdf 2018 10 25 B4 Bijlage 1 Jaaroverzicht AAB 2017 (259KB)
pdf 2018 10 25 B5 Wise - Stroomtekort Belgie (138KB)
pdf 2018 10 25 C1 Raad van State - Beroep bp. Herziening buitengebied, Berktweg (125KB)
pdf 2018 10 25 C1 Bijlage 1 Raad van State - Aanvulling indieners beroep bp. Herziening buitengebied, Berktweg (86KB)
pdf 2018 10 25 C2 Plein Helvoirt - rapport drugsproblematiek Helvoirt (342KB)
overig 181025 AP6 Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad.mp3 (20.2MB)
pdf 2018 11 01 RBESLUIT Afhandeling ingekomen stukken (152KB)
7
2018 10 25 RV 1199 Bezwaarschrift Burgerinitiatief en geldigheid Burgerinitiatief
8
2018 10 25 RV 1192 Inkoopscenario's specialistische hulp jeugd en Wmo vanaf 2020
9
2018 10 25 RV 1195 Herziene begroting 2018 ODBN, ontwerpbegroting 2019 ODBN
10
Sluiting raad