link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Yves de Boer
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
pdf 2019 09 26 A1 RI 782 Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 (175KB)
pdf 2019 09 26 A1 RI 782 Bijlage 1 Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Haaren (2MB)
pdf 2019 09 26 A2 RI 785 Rekenkameronderzoek voortgang subsidie aan verenigingen na herindeling (152KB)
pdf 2019 09 26 A2 RI 785 Bijlage 1 Rekenkameronderzoek voortgang subsidie aan verenigingen na herindeling (83KB)
pdf 2019 09 26 A3 RI 772 Lokale toegang van het Sociaal Domein (711KB)
pdf 2019 09 26 A4 RI 774 Uitstel nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp (573KB)
pdf 2019 09 26 A4 RI 774 Bijlage 1 Inkoopkader 2019 2020 regio NOB (424KB)
pdf 2019 09 26 A5 RI 788 Sociaal Plan (244KB)
pdf 2019 09 26 A6 RI 786 Oude Dr. Landmanschool aan de Kastanjelaan 12 te Helvoirt (265KB)
pdf 2019 09 26 A7 RI 778 Urgente transformatieopgave Jeugdhulp (1.1MB)
pdf 2019 09 26 A8 RI 787 Gezondheidsagenda Gewoon Gezond (398KB)
pdf 2019 09 26 A9 RI 783 Alcohol en jeugd (788KB)
pdf 2019 09 26 A9 RI 783 Bijlage 1 Rapportage mysteryguest 2018 (1.2MB)
pdf 2019 09 26 A9 RI 783 Bijlage 2 Rapportage mysteryguest 2019 (1.2MB)
pdf 2019 09 26 B1 Leesclub Haaren- Den Domp (187KB)
pdf 2019 09 26 B2 St. Dutch Child Center (247KB)
pdf 2019 09 26 B3 Amendement Mill en Sint Hubert ODBN (111KB)
pdf 2019 09 26 B4 gemeente Loon op Zand Motie vreemd aan de orde-Gemeenschappelijke Regelingen (123KB)
pdf 2019 09 26 B5 VRBN Begeleidende brief nota van zienswijzen, jaarverantwoording en programmabegroting 2020 (79KB)
pdf 2019 09 26 B5 Bijlage 1 Besluit Nota van zienswijzen voorstel tot resultaatbestemming 2018 en concept-programmabegroting 2020 VRBN.pdf (268KB)
pdf 2019 09 26 B5 Bijlage 2 Programmabegroting 2020 VRBN (905KB)
pdf 2019 09 26 B5 Bijlage 3 Vastgestelde Jaarverantwoording VRBN 2018 (1.7MB)
pdf 2019 09 26 B5 Bijlage 4 Jaarverantwoording 2018 VRBN bijlage 2 - Bijlage Operationele kengetallen Jaarverantwoording 2018 (519KB)
pdf 2019 09 26 B6 Ministerie VWS Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg (192KB)
pdf 2019 09 26 B7 GGD Hart voor Brabant Brief vaststelling jaarstukken (78KB)
pdf 2019 09 26 B7 GGD Hart voor Brabant Bijlage 1 Zienswijzen gemeenten (84KB)
pdf 2019 09 26 B7 GGD Hart voor Brabant Bijlage 2 Jaarrekening 2018 (521KB)
pdf 2019 09 26 B7 GGD Hart voor Brabant Bijlage 3 Begroting 2020 (9.2MB)
pdf 2019 09 26 B8 Mail negatieve effecten 5G straling (57KB)
pdf 2019 09 26 B9 Provincie NB - brief Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 (2.9MB)
pdf 2019 09 26 B9 Bijlage 1 Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 (3.5MB)
pdf 2019 09 26 B10 Gemeente Heemstede - Motie 'Als we verder de trap af moeten, komen we onder water' (273KB)
pdf 2019 09 26 B11 Gemeente Oostzaan - Motie Toename discriminatie (85KB)
pdf 2019 09 26 B12 Brief gemeente Culemborg Noodzaak aanpassing rekenmethode (78KB)
pdf 2019 09 26 B12 Bijlage 1 Motie Noodzaak aanpassing rekenmethode Accres Algemene Bijdrage (204KB)
pdf 2019 09 26 B12 Bijlage 2 Brief aan ministerie BZK (265KB)
pdf 2019 09 26 B13 FNV - Cao gemeenten (750KB)
pdf 2019 09 26 B14 Brief Erfgoedvereniging Heemschut jaarverslag (122KB)
pdf 2019 09 26 B14 Bijlage 1 Jaarverslag 2018 Erfgoedvereniging Heemschut (17MB)
pdf 2019 09 26 B15 Provincie Noord-Brabant - Goedkeuring begrotingswijziging N65 (138KB)
pdf 2019 09 26 B16 Provincie Noord-Brabant - Goedkeuring jaarrekening (138KB)
pdf 2019 09 26 B17 Provincie Noord-Brabant - Goedkeuring Eerste Berap (136KB)
pdf 2019 09 26 B18 Gemeente Renkum -Motie begrotingsevenwicht (666KB)
pdf 2019 09 26 B19 Voortgangsbrief augustus 2019 Stadsgewest (392KB)
pdf 2019 09 26 B20 Brief Demonisering boeren (570KB)
pdf 2019 09 26 C1 Stichting Stralingsarm Nederland - uitrol 5G netwerk (247KB)
overig 190926 AP6 Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad.mp3 (1.1MB)
pdf 2019 09 26 RBESLUIT Afhandeling ingekomen stukken (203KB)
7
2019 09 26 RV 1290 Vaststelling Bestemmingsplan Udenhoutseweg 5
pdf 2019 09 26 RV 1290 Vaststelling Bestemmingsplan Udenhoutseweg 5 (581KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1. Toelichting (818KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.1a Landschappelijk inpassingsplan 2017-11 (626KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.b Landschappelijk inpassingsplan 2017-11 (1MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.2 Berekening voorgrondbelasting 2018-02-06 (166KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.3 Akoestisch onderzoek 2017-09-12 (4.7MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.4 Quickscan Flora en Fauna 2017-11-09. (2.7MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.5 Verkennend bodemonderzoek 2017-09 (9.2MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.6 Archeologisch onderzoek 2018-09-26 (4.8MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.1.7 Selectieadvies archeologische monumentenzorg 2018-04-05 (210KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.2. Regels. (229KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.2.1a Landschappelijk inpassingsplan 2017-11 (621KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.2.1b Landschappelijk inpassingsplan 2017-11 (1MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.2.2 Te slopen bedrijfsbebouwing 2017-11-30 (1.5MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 1.3. Verbeelding (511KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 2 Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Udenhoutseweg 5 Helvoirt (136KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 3.1. Zienswijze provincie Noord-Brabant (325KB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 Bijlage 3.2 Zienswijze bedrijf (1.2MB)
overig 190926 AP7 2019 09 26 RV 1290 Vaststelling Bestemmingsplan Udenhoutseweg 5.mp3 (8.6MB)
pdf 2019 09 26 RV 1290 RBESLUIT 1215 Vaststelling Bestemmingsplan Udenhoutseweg 5 (146KB)
8
2019 09 26 RV 1289 Molenheike 17 tm 21 Helvoirt herziening bestemmingsplan
9
2019 09 26 RV 1288 Vaststellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020
10
2019 09 26 RV 1287 Actualisatie voorziening wegen en mutaties projecten
10.a
Aanvullende vraag St. Willibrordusschool in Esch
11
Sluiting raad