Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming SBBV (RZ) - 3 november 2020

Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: W. Pannekoek
Toelichting: Dialoogtafel (met de betrokken partners van het Preventieteam)

Stand van zaken Preventieteam Krimpenerwaard nav toezegging interpellatiedebat 14 juli jl.

Top