Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming R&F (BG01) - 13 oktober 2020

Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter:
Toelichting: Omgevingsvisie

Bij deze de presentatie om u te kunnen voorbereiden. U wordt geadviseerd twee devices te gebruiken: één voor het meelezen van de presentatie, en één voor het deelnemen aan de vergadering.
De sessie wordt opgenomen en is een dag later terug te zien via de gemeentelijke website.

De teams link heeft u vandaag ontvangen.
Algemene documenten:

1
Uitnodiging van/introductie door de wethouder
Beste raads- en commissieleden,
We zijn samen met u in 2018 gestart met het maken van een Omgevingsvisie voor gemeente Krimpenerwaard. Daarin leggen we de lange termijn visie vast op de ruimtelijk-maatschappelijke opgaven waar onze gemeente aan wil werken.
We hebben met u, inwoners, netwerkpartners, ondernemers en lokale en regionale organisaties van gedachten gewisseld over deze visie en de ambities van Krimpenerwaard. De input en reacties van iedereen hebben een plek gekregen in de concept Omgevingsvisie, die binnenkort ter inzage gelegd gaat worden.
Op 13 oktober gaan we graag met u in gesprek over de Krimpener-waarden, visie, speerpunten en werken in de geest van de omgevingswet (‘aan de slag’). Bijgaand ontvangt u de presentatie voor deze avond inclusief een toelichting in de notities. Zodat u zich op de avond kunt voorbereiden als u dat wilt.
Tot 13 oktober
Wethouder Leon de Wit en het Projectteam Omgevingsvisie
Top