Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming SBBV (BG01) - 27 februari 2024

Locatie: Lekkerkerk, vergaderruimte 1e 1.6
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: A.H. van Dorp
Toelichting: Informatiebijeenkomst thema's sociaal domein kwartaal I 2024 Kansengelijkheid

1
Opening voorzitter
Portefeuillehouders willen de raad graag meer betrekken bij inhoudelijke ontwikkelingen en interventies binnen het Sociaal Domein. Het collegeprogramma en het Integraal beleidskader Sociaal Domein is hierin leidend. Alle relevante onderwerpen/ontwikkelingen zijn grotendeels te verdelen onder drie grote thema’s:
1\. Bevorderen kansengelijkheid
2\. Versterken sociale basis
3\. Bestaanszekerheid.
Rondom elk van deze drie opgaven wordt in 2024 een informatiebijeenkomst voor de raad georganiseerd. We starten met het thema ‘Bevorderen Kansengelijkheid’.

Na een inhoudelijke presentatie ter inleiding over het thema presenteren we aansluitend in kleinere groepjes een aantal concrete interventies, waarbij ruimte is voor vragen en gesprek.
2
Inleiding portefeuillehouder
3
Presentatie
4
Gesprekstafels
5
Gelegenheid tot het stellen van vragen
6
Sluiting voorzitter
Top