Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming R&F (RZ) - 13 februari 2024

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: C.G.N. Glastra-Langeveld
Toelichting: Dialoogtafel over ontwikkelingen rond het IHC-terrein in Krimpen aan de Lek
Alle fracties worden uitgenodigd om met één vertegenwoordiger aan de dialoogtafel aanwezig te zijn.
Algemene documenten:

1
Opening voorzitter
De agendacommissie heeft besloten om een dialoogtafel te organiseren om zich te laten informeren over de huidige ontwikkelingen rond het IHC-terrein en het daarnaast gelegen Stoommolenterrein en over de ideeën die daarover in de samenleving spelen.
2
Toelichting op ontwikkelplannen
Bij deze dialoogtafel zijn aanwezig:
1\. namens Ontwikkelcombinatie DBL (Damsteegt, Balance d'eau en LATEI) de heer A. De Jong en mevrouw M. Van der Voort ([www.ihcterrein.nl](https://www.ihcterrein.nl)).
2\. namens Stichting Mooi Crempene de heer M.J. Marckman en de heer P. Vellinga ([www.mooicrempene.nl](https://www.mooicrempene.nl)).
3\. namens de Vereniging Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) mevrouw J. Colijn en de heer L. Verschoor ([www.nvwk.nl](https://www.nvwk.nl)).

DBL en Mooi Crempene zullen een toelichting geven (van ca 10-15 minuten per organisatie) op de plannen die er zijn m.b.t het IHC-terrein. De NVWK zal in het kort iets vertellen over de natuurwaarden van het IHC-terrein.
4
Gelegenheid tot het stellen van vragen
5
Afspraken over verdere communicatie en sluiting
Top