Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming SBBV (RZ) - 30 januari 2024

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: C.G.N. Glastra-Langeveld
Toelichting: Informatiebijeenkomst over de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

1
Opening voorzitter
Beeldvorming GR sociaal domein Gemeenteraden Midden-Holland, het GR-traject voor sociaal domein is gestart, betrokkenheid raden is van groot belang, zeker in sociaal domein, daarom een extra moment voor de raden om input mee te geven aan de colleges voor het ontwerp van de regeling.
De planning is om in januari/februari 2024 per raad input ophalen, in april/mei de formele zienswijze op ontwerp regeling vast te stellen en in juni/september over te gaan tot besluitvorming voor aangaan regeling.
2
Inleiding portefeuillehouder
Portefeuillehouder Irma Bultman geeft een korte inleiding.
3
Presentatie
Presentatie ter beeldvorming GR sociaal domein Gemeenteraden Midden-Holland door Petra Verkerk - Programmadirecteur Regionale werkorganisatie sociaal domein in samenwerking met Norbert de Blaay / Guido Lafeber - KokxdeVoogd
4
Gelegenheid tot stellen van vragen
5
Sluiting voorzitter
Top