Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadscommissie Ruimte en Financiën - 12 september 2017

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: F.J.J. Mone
Algemene documenten:

1
Opening (agendapunt 1 t/m 6 (30 min)
2
Vaststellen agenda

3
Spreekrecht burgers
Dhr. H. Focke - Waag het niet
Mw. M. Molenaar - Bakkerskil
Mw. B. Karel - Bakkerskil
4
Vaststellen verslag 28 juni en raadscommissie Jaarstukken/Kadernota 20 juni
5
Toezeggingenlijst
6
Ingekomen stukken uit de raad - het betreft korte vraag of reactie
7
Vragenhalfuur (10 min)
Pro Krimpenerwaard - Aankoop pastorie te Lekkerkerk
Pro Krimpenerwaard - Anterieure overeenkomst AZS-terrein te Schoonhoven
8
Tweede fase herinrichting Buiten de Veerpoort (20 min.)
9
Uittreding Gemeenschappelijke Regeling voor gebruik milieustraat Krimpen aan den IJssel (10 min.)
10
Verkoop aandelen Eneco (20 min)
Informatieve bespreking. De politieke bespreking vindt in de raadsvergadering plaats.
11
Nota Grondbeleid 2017 (20 min)
Er zijn geen technische vragen ingediend, bijlage 2 vervalt daardoor.
12
Wijzigingsbesluit 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken (Hamerstuk)
13
Mededelingen - gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook gemeenschappelijke regelingen aan de orde komen.
14
Sluiting
Top