Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Oordeelsvorming SBBV - 14 oktober 2020

Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: W. Pannekoek
Toelichting: Woordvoerdersoverleg integraal Beleidskader Sociaal Domein:
concept uitgangspunten notitie

Top