Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming algemeen (BG01) - 5 november 2020

Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter:
Toelichting: Technische briefing (tbv de Begrotingsraad op 10 november) over het voorstel van het college aan de raad om de begroting 2021 sluitend bij de provincie aan te leveren.

Daarmee geeft wethouder Boere gevolg aan T20-144

Gebruik svp verschillende devices: 1 voor het volgen van de vergadering en 1 voor het meelezen van de stukken en de presentatie. Deze wordt niet op scherm gedeeld.

Top