Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming SBBV (BG01) - 27 februari 2024

Locatie: Lekkerkerk, vergaderruimte 1e 1.6
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.H. van Dorp
Toelichting: Informatiebijeenkomst Project integrale lokale toegang sociaal domein en hervormingsagenda Jeugd
Algemene documenten:

1
Opening voorzitter
In deze informatiebijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van het project integrale toegang sociaal domein. Tevens wordt u geïnformeerd over de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd en de relatie daarin met het project integrale toegang sociaal domein.

T.a.v. project Toegang zijn we voornemens de volgende onderwerpen toe te lichten:
\- het uitvoeringsplan project integrale toegang sociaal domein

T.a.v. de Hervormingsagenda Jeugd zijn we voornemens de volgende onderwerpen toe te lichten:
\- Het waarom van de hervormingsagenda
\- Thema’s voor implementatie en borging binnen project integrale toegang sociaal domein
\- Monitoring van voortgang implementatie

Disclaimer: Ten aanzien van de Hervormingsagenda is de werkelijkheid zeer veranderlijk. Nieuwe informatie en veranderingen in planningen en termijnen (vanuit Rijk/VNG) zijn aan de orde van de dag. Inhoud van deze raadsbijeenkomst is gebaseerd op kennis van vandaag.
2
Inleiding portefeuillehouder
3
Presentatie
4
Gelegenheid tot het stellen van vragen
5
Sluiting voorzitter
Top