Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Klankbordgroep Jongeren - 18 maart 2024

Locatie: Lekkerkerk, vergaderruimte 1e 1.3
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Michael Westgeest
Toelichting: Let op: 1e verdieping rechtsaf ruimte 1.3

1
Opening
2
Mededelingen
\- naambadge Julian uitdelen
3
Vaststelling agenda en verslag 19 februari 2024
4
Peter Rijken (secretaris Ondernemerskring Krimpenerwaard) over de stand van zaken op de arbeidsmarkt MKB
Hieronder wat uitleg over de Denktank MKB Krimpenerwaard (DMK). Dit is een project van de Ondernemerskring Krimpenerwaard en opgericht in 2023.
Ik ben daar de secretaris van en bereid de bijeenkomsten voor.


**Denken, doen en delen is in het kort waar het om gaat**.****
De MKB-koplopers in de Krimpenerwaard vinden het tijd om te kijken wat ze daarin gezamenlijk kunnen doen. Het MKB dient onderling meer ervaringen en kennis te delen. Dit sluit aan bij huninnovatieve wijze van denken en opereren wat zij al jarenlang toepassen in hun eigen markten.Samen met de Ondernemerskring Krimpenerwaard starten zij een initiatief wat gaat heten ‘Denktank MKB Krimpenerwaard’.Denken, doen en delen is hun motto. En dan niet alleen gericht op onderwerpen die voor ondernemingen van belang zijn maar ook op maatschappelijke ontwikkelingen. Een Denktank met daarin de eindverantwoordelijke koppen van de ondernemingen bijeen. Per bijeenkomst wordt een of twee generieke onderwerpen aan de Denktank voorgelegd. De Denktank komt dan met aanbevelingen die individueel of collectief ingezet kunnen worden.

Er zijn immers grote bewegingen die het economisch en maatschappelijke model blijvend veranderen: EU of Rijk leggen andere eisen op, wetgeving wijzigt, geopolitieke bewegingen veranderen markten, de weg van klimaat & verduurzaming naar 2030 vraagt slimme oplossingen, digitalisering krijgt steeds meer invloed in de productieketen, vergrijzing zorgt voor een andere arbeidsmarkt, en MBO en hoger opgeleide jongerenlokaal een perspectief bieden op een baan is een uitdaging. Allemaal onderwerpen die van MKB-koploper ondernemers een proactieve houding vragen. Niet afwachten dus, maar hierop voorsorteren.

Op 24 april a.s. wil de Denktank stil staan bij de Arbeidsmarkt. Een onderdeel daarvan is de wijze waarop jongeren aankijken naar arbeid in hun toekomst.
Graag ga ik, in een open gesprek, maandagavond met de Klankbordgroep in op wat zij kunnen/willen bijdragen op 24 april gedurende 30 minuten in de ochtend.


De onderwerpen voor de Denktank liggen in deze lijn.
* Wat zijn de trends die zij zien bij hun leeftijdgenoten over werken.
* Hoe zien zij wat de balans tussen werken en privé gaan worden
* Wat is hun opvatting over het perspectief van de Krimpenerwaard.
* Waarmee moeten werkgevers rekening gaan houden.
* Enz… en natuurlijk wat de Klankbordgroep zelf ziet.

De CEO’s van de bedrijven die aanwezig zijn op 24 april, zijn van**de Dekker Group uit Ouderkerk aan de IJssel, Zijderlaan en De Vries en Verburg uit Stolwijk, Stinis, DeRegt Cables en Boogaerdt Hout uit Krimpen aan de Lek en Wellink uit Lekkerkerk.**

**Zie er naar uit de leden van de Klankbordgroep maandag in Lekkerkerk te ontmoeten.**

Hartelijk,
Peter Rijken
Secretaris DMK
5
Terugblik op raadsvergadering en of commissievergadering
6
Terugblik op Presentatie Praatplaat over jongerenparticipatie gehouden op 4 en 7 maart
\- Terugblik: Luka en Liesbeth nemen deel aan deze online sessie over jongerenparticipatie
\---
Beste allen,

Ik wil jullie allemaal graag uitnodigen voor de presentatie van de praatplaat. Dit is een online sessie waarin we de basis van jongerenparticipatie kort zullen doorlopen en toelichten hoe je de praatplaat zou kunnen gebruiken om in gesprek te gaan bij jou in de gemeente.

_Meld je aan door een mail te sturen naar [demjongeren@vng.nl](https://mailto:demjongeren@vng.nl) voor de online sessie op 4 of 7 maart om 12:00-12:45._
_(Een uitnodiging voor de Community of Practice volgt snel)_

++De uitnodiging:++

**“We presenteren binnenkort live een praatplaat jongerenparticipatie!**
Wij zijn aan de slag gegaan met de input van alle (ervarings-)deskundigen op jongerenparticipatie die op 7 december (tijdens de live versie van de podcast) is verzameld. Hiervan heeft Ymke Wieringa een prachtige praatplaat gemaakt over de kern van jongerenparticipatie. Met deze praatplaat kun jij het gesprek aangaan met jouw raad, en jouw gemeente met de vraag:

**“Hoe ga je als gemeente aan de slag met betekenisvolle jongerenparticipatie?”**

De praatplaat wordt online gepresenteerd door [Lisa Eijgenhuijsen](https://www.linkedin.com/in/lisa-eijgenhuijsen/), [Petra Paulides-Ruitenberg](https://www.linkedin.com/in/petra-paulides-ruitenberg-695b5ab/)op **4 maart om 12:00-12:45** en op **7 maart om 12:00-12:45**
Hierin zullen we de volgende thema’s aansnijden:
1. Randvoorwaarden van jongerenparticipatie
2. Hoe bereik je jongeren?
3. Hoe waarborg je continuïteit van jongerenparticipatie in de organisatie?


Voor wie? --> Alle ambtenaren, beleidsmakers, raadsleden, jongeren die geïnteresseerd zijn in/ bezig zijn met jongerenparticipatie
Meld je aan door een mail te sturen naar: [demjongeren@vng.nl](https://mailto:demjongeren@vng.nl) en aan te geven in **welke sessie** je graag deelneemt.

Hier alvast een voorproefje met een van de plaatjes van deel 1: “Randvoorwaarden van jongerenparticipatie”

_Wil je nog meer weten over jongerenparticipatie, luister dan de podcast terug op Spotify_[_https://lnkd.in/eUXFn7pC_](https://lnkd.in/eUXFn7pC) _of kijk op de website onder\_\_Democratie en jongeren:_[_https://lnkd.in/d-hT442p_](https://lnkd.in/d-hT442p)“
7
Voorbereiding kennismaking nieuwe burgemeester
8 april om 20 uur - 21.30 uur in restaurant Lekkerr. Adres: Haven 14, 2871 CN Schoonhoven
\- Vragen en gespreksonderwerpen bedenken
\- In het algemeen ons voorstellen en duidelijk vertellen wat we doen en waar we mee bezig houden;
\- Belangrijke punten burgemeester;

\- Wat zijn onze knelpunten en kansen en hoe ziet de bgm dat?;
\-Als de burgemeester problemen/ ideeën van jongeren tegenkomt stuur ze naar ons door.

Doel: Korte lijn creëren tussen ons en de burgemeester.
Hoe presenteren: - vaste club / losse projecten: Tienskip en Prodemos / social media en filmpjes

Na afloop: Foto social media/raadspagina.
8
Kennismaken Niels Oosterom Statenlid provincie Zuid-Holland BBB
Actiepunt Michael: hij neemt contact met Niels op om eens kennis te maken in één van onze bijeenkomsten
9
Tienskip: stichting die jongeren enthousiasmeert voor een actieve deelname in de democratie
Jeppe Kok mailt Liesbeth documenten en filmpje over Tienskip dagen. Betreft de inhoud, kosten, organisatie enz.
Liesbeth bespreekt dit met de griffier en evt. toevoegen aan de actielijst communicatieplan 2024.
10
Local collective
\- Liesbeth meldt ons aan bij het ledenbestand van Local collective
\- Er zijn 2 dagen op 6 april en 22 juni
11
Stand van zaken Jops Krimpenerwaard
Contactpersoon is Marise Jutte.
Planning is om in Lekkerkerk bij de ijsbaan/ skatebaan een nieuwe jop te plaatsen. In totaal zijn er nu maar 3 jop in de hele gemeente Krimpenerwaard. Deze zijn gerealiseerd van voor 2015.

Actiepunt Lukas: vraagt na wanneer de opening van de Jop in Lekkerkerk is en we blijven graag op de hoogte van de de evaluatie van de JOP's.
12
Klassenbezoek@gemeentehuis Prodemos
ACTIEPUNT Liesbeth: Gemini Lekkerkerk is positief maar er is nog geen akkoord. Liesbeth neemt na de krokusvakantie telefonisch contact op en gaat eventueel langs op Gemini Lekkerkerk om Klassenbezoek@gemeentehuis van Prodemos te bespreken. Combinatie met een debattraining die Luka kan verzorgen en informatiepraatje/ tips van de Klankbordgroep Jongeren. Voorafgaand mogelijk filmpje voorstellen Klankbordgroep toesturen. Voorkeur donderdag en vrijdag, 2 klassen per dag.

Bij Prodemos staat in optie:
\- Donderdag 16 mei in de ochtend en middag
\- Vrijdag 17 mei in de ochtend en middag

Alternatief is op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni of op donderdag 25 april en vrijdag 26 april
13
Werkgroep Energietransitie: Luka
\- Het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft is effectief maar moet intensief gebeuren. Luka gaat zich verder verdiepen in de resultaten en de vervolgstappen.
\- Luka houdt de omgevingsvisie in de gaten.
\- Luka heeft een afspraak begin maart gepland met Erik Molenaar. Ze bespreekt:
1. NK tegelwippen. 
2. Wanneer verwacht men de aanstelling van een klimaatadviseur?

3. Klankbordgroep voorstellen
4. Gemeente4GlobalGoals.

\- Luka heeft contact opgenomen met Buurtgroen, initiatief dat zich inzet voor het behoud van geveltuintjes
Actiepunt: ze gaat langs op een bruisavond en mocht dit voor maart lukken dan neemt ze de informatie mee naar Erik Molenaar

\-Luka wacht antwoord af van 10procentmeerbomen@krimpenerwaard over waar en welke bomen men heeft geplant. Dit is voor plaatsing op de socials.
14
Werkgroep Huisvesting: Michael
Terugkoppeling door Michael over zijn gesprek met wethouder Ria Boere gehouden op 18 januari. Gespreksonderwerpen: Provincie en wonen buiten de kernen, 6 nieuwe bouwlocaties en CPO collectief particulier opdrachtgeven.

\- ACTIEPUNT Michael: 
\- Belt na 18 januari naar Groen Wonen Vlist en Wonen in de Krimpenerwaard -> is er nog animo voor een event Wonen in de Krimpenerwaard, zo ja, wat zijn de wensen voor de inhoud.

Actiepunt Michael, Luka en Ria:
\- Zij bereiden gesprek voor die met de provincie gaat plaatsvinden, waarin Luka gaat inspreken bij de Provinciale Staten om het perspectief van jongeren op het wonen in de Krimpenerwaard toe te lichten.
Belangrijk om ons eigen verhaal te vertellen en goed inlezen in de bestemmingsplannen.
Datum al bekend?
15
Social media team (promotie Klankbordgroep/ hoe bereiken we de jongeren)
ACTIEPUNTEN Luka:
\- Luka gaat promotiefilmpje Klankbordgroep Jongeren online plaatsen en delen met de fractievoorzitters zodat zij dit ook via hun socials delen.

\- Luka gaat met een camera de kernen in en maakt kort filmpje met jongeren op straat, sportclub etc. (lenen camera van de griffie). De filmpjes delen met de fracties voor plaatsing op hun socials.
\-Iedere twee weken een voorstelpost maken, waarin een lid van de Klankbordgroep zich voorstelt.
\-Contact met RTV opnemen over vertoning promotiefilmpje en heeft men nog politieke presentatoren nodig.


Actiepunten Liesbeth:
\- juiste logo naar Luka mailen
\- delen promotiefilmpje via socials gemeente/ gemeenteraad

Actiepunt Lukas:
\- Lukas begint met een kort voorstel filmpje of tekst: Wie ben je en waarom zit je in de klankbordgroep. Hij stuurt dit naar Luka toe.
16
Rondvraag
17
Sluiting
\- Volgende bijeenkomst op maandagavond 8 april 20 uur bij Lekkerr Schoonhoven
\- Reguliere bijeenkomst maandagavond 13 mei in Lekkerkerk of eerder?
Top