Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming algemeen (RZ) - 25 oktober 2023

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: F.J.J. Mone
Toelichting: Informatiebijeenkomst Personeelsmonitor A&O en ontwikkelingen nieuw functiehuis
Algemene documenten:

1
Opening voorzitter
2
Inleiding portefeuillehouder
3
Presentatie
Conform toezegging wordt de raad meegenomen in “De staat van de organisatie” en vooral de harde kant, de getalletjes (formatie/ bezetting/ inhuur/ ziekteverzuim). De uitkomsten van de personeelsmonitor van A&O (zie RIB 1.6 bij de raad van 19 september 2023)worden geduid en verder ingekleurd voor onze gemeente. Het proces en de uitkomsten van de evaluatie van het functiehuis en de activiteiten rond Werving en Selectie worden op hoofdlijnen geschetst.
4
Gelegenheid tot het stellen van vragen
5
Sluiting voorzitter
Top