Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 november 2020

Locatie: Raadzaal Alphen aan den Rijn
Aanvang: 16:00
Eindtijd:
Voorzitter: R.S. Cazemier
Toelichting: Begrotingsraad - agenda in opbouw

1
Welkom
2
Opening
3
Moment van stilte
4
Vaststellen agenda
5
Bekrachtiging geheimhouding
6
Spreekrecht burgers
7
Tweede Tussentijdserapportage 2020
8
Meerjarenbegroting 2021-2024
9
Verordeningen woonlasten 2021
10
Belastingverordeningen 2021
11
Garantie bijdrage aanpak Algera-corridor
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Moment van stilte
14
Sluiting
Top