Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Oordeelsvorming gezamenlijk - 27 oktober 2020

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Begrotingscommissie
I.v.m. coronamaatregelen wordt de vergadering zonder publiek gehouden
Conform afspraak 1 deelnemer per fractie

Denkt u aan de deadline voor het indienen van de vragen? Die is 12 oktober, 9.00 uur.
De antwoorden worden naar deĀ  raad gestuurd op 23 oktober
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vststellen agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Tweede tussentijdse rapportage 2020
5
Meerjarenbegroting 2021-2024
6
Verordeningen woonlasten 2021
7
Belastingverordeningen 2021
8
Begrotingswijziging compensatiemiddelen Rijk coronaverlies Promen
9
Sluiting
Top