Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Klankbordgroep Jongeren - 19 februari 2024

Locatie: Lekkerkerk, vergaderruimte BG 0.5
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Michael Westgeest

1
Opening
2
Mededelingen
\- naambadge Julian uitdelen

\---
Beste allen,

Ik wil jullie allemaal graag uitnodigen voor de presentatie van de praatplaat. Dit is een online sessie waarin we de basis van jongerenparticipatie kort zullen doorlopen en toelichten hoe je de praatplaat zou kunnen gebruiken om in gesprek te gaan bij jou in de gemeente.

_Meld je aan door een mail te sturen naar [demjongeren@vng.nl](mailto:demjongeren@vng.nl) voor de online sessie op 4 of 7 maart om 12:00-12:45._
_(Een uitnodiging voor de Community of Practice volgt snel)_

++De uitnodiging:++

**“We presenteren binnenkort live een praatplaat jongerenparticipatie!**
Wij zijn aan de slag gegaan met de input van alle (ervarings-)deskundigen op jongerenparticipatie die op 7 december (tijdens de live versie van de podcast) is verzameld. Hiervan heeft Ymke Wieringa een prachtige praatplaat gemaakt over de kern van jongerenparticipatie. Met deze praatplaat kun jij het gesprek aangaan met jouw raad, en jouw gemeente met de vraag:

**“Hoe ga je als gemeente aan de slag met betekenisvolle jongerenparticipatie?”**

De praatplaat wordt online gepresenteerd door [Lisa Eijgenhuijsen](https://www.linkedin.com/in/lisa-eijgenhuijsen/), [Petra Paulides-Ruitenberg](https://www.linkedin.com/in/petra-paulides-ruitenberg-695b5ab/)op **4 maart om 12:00-12:45** en op **7 maart om 12:00-12:45**
Hierin zullen we de volgende thema’s aansnijden:
1. Randvoorwaarden van jongerenparticipatie
2. Hoe bereik je jongeren?
3. Hoe waarborg je continuïteit van jongerenparticipatie in de organisatie?


Voor wie? --> Alle ambtenaren, beleidsmakers, raadsleden, jongeren die geïnteresseerd zijn in/ bezig zijn met jongerenparticipatie
Meld je aan door een mail te sturen naar: [demjongeren@vng.nl](mailto:demjongeren@vng.nl) en aan te geven in **welke sessie** je graag deelneemt.

Hier alvast een voorproefje met een van de plaatjes van deel 1: “Randvoorwaarden van jongerenparticipatie”

_Wil je nog meer weten over jongerenparticipatie, luister dan de podcast terug op Spotify_[_https://lnkd.in/eUXFn7pC_](https://lnkd.in/eUXFn7pC) _of kijk op de website onder__Democratie en jongeren:_[_https://lnkd.in/d-hT442p_](https://lnkd.in/d-hT442p)“
3
Vaststelling agenda en verslag 17 januari 2024
4
Terugblik op raadsvergadering 6 februari
5
Voorbereiding kennismaking nieuwe burgemeester
8 april om 20 uur - 21.30 uur in restaurant Lekkerr. Adres: Haven 14, 2871 CN Schoonhoven
Vragen en gespreksonderwerp bedenken.
Foto social media/raadspagina.
6
Kennismaken Niels Oosterom Statenlid provincie Zuid-Holland BBB
Actiepunt Michael: hij neemt contact met Niels op om eens kennis te maken in één van onze bijeenkomsten
7
Tienskip: stichting die jongeren enthousiasmeert voor een actieve deelname in de democratie
Actiepunt Lukas:  hij neemt contact op met Jeppe Kok om een afspraak te maken voor digitaal overleg. Daarin kan Jeppe uitleg geven over wat ze allemaal doen.
7.a
Local Collective
Local Collective is het netwerk aan lokale jongereninitiatieven in Nederland die gevraagd en ongevraagd advies geven aan lokale overheden. Dit netwerk ondersteunt NJR door te kijken waar deze jongeren behoefte aan hebben en daarop in te spelen. Wij hebben 6 regio-coördinatoren (die nu aan het wisselen zijn) die het eerste aanspreekpunt zijn voor de jongeren en beleidsmakers/professionals in hun eigen regio. Ik wilde je vragen of je wellicht de vacature zou kunnen delen binnen jouw netwerk, wie weet spreekt dit de jongeren uit de Klankbordgroep aan😊. Jongeren kunnen zich via deze link aanmelden: [vacatures regio-coördinatoren - NJR](https://www.njr.nl/nl/verhalen/vacatures-regioco%C3%B6rdinatoren/) (de deadline is zondag 11 februari).

Ik heb een flyer bijgevoegd ([local collective - NJR](https://www.njr.nl/nl/projecten/local-collective/) dit is onze website) en een save the date waarop we Local Collective evenementen gaan organiseren. De jongeren uit Klankborgroep Krimpenerwaard zijn hierbij van harte uitgenodigd! Meer informatie hierover volgt later.

Mochten jullie je bij Local Collective willen aanmelden (geheel vrijblijvend) dan kan dat via deze link: [https://nationalejeugdraad.typeform.com/to/H08GAmPf](https://nationalejeugdraad.typeform.com/to/H08GAmPf). Hierdoor worden jullie toegevoegd aan ons officiële ledenbestand en krijgen jullie updates over alles wat er voor de Local Collective jongeren wordt georganiseerd.

Hoor graag of dit wat voor jullie is!

Vriendelijke groet,

**Floor Hardeman** | Projectleider Local Collective | 0682041914 | Kromme Nieuwegracht 58 | 3512 HL Utrecht |[www.njr.nl](http://www.njr.nl/)
8
Stand van zaken Jops Krimpenerwaard
Contactpersoon is Marise Jutte.
Planning is om in Lekkerkerk bij de ijsbaan/ skatebaan een nieuwe jop te plaatsen. In totaal zijn er nu maar 3 jop in de hele gemeente Krimpenerwaard. Deze zijn gerealiseerd van voor 2015.

Actiepunt Lukas: vraagt na wanneer de opening van de Jop in Lekkerkerk is en we blijven graag op de hoogte van de de evaluatie van de JOP's.
9
Klassenbezoek Schoonhovens College
ACTIEPUNT Julian: stuurt mail en neemt nogmaals contact op met leraar maatschappijleer Schoonhovenscollege (of evt. directeur) om Klassenbezoek@gemeentehuis van Prodemos te bespreken. Combinatie met een debattraining die Luka kan verzorgen en informatiepraatje/ tips van de Klankbordgroep Jongeren. Voorafgaand mogelijk filmpje voorstellen Klankbordgroep toesturen. Planning in mei.

ACTIEPUNT Liesbeth: neemt contact op met Prodemos om een aantal data in optie te zetten voor 4 klassen. Voorkeur donderdag en vrijdag, 2 klassen per dag.
Bij Prodemos staat in optie:

\- Donderdag 16 mei in de ochtend en middag
\- Vrijdag 17 mei in de ochtend en middag

Alternatief is op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni of op donderdag 25 april en vrijdag 26 april
10
Werkgroep Energietransitie: Luka
\- Het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft is effectief maar moet intensief gebeuren. Luka gaat zich verder verdiepen in de resultaten en de vervolgstappen.
\- Luka houdt de omgevingsvisie in de gaten.
\- Luka houdt 1 op 1 contact met Erik Molenaar over het NK tegelwippen. Wanneer verwacht men de aanstelling van een klimaatadviseur?
\- Contact over Gemeente4GlobalGoals via wethouder Pannekoek zoeken?
11
Werkgroep Huisvesting: Michael
Terugkoppeling door Michael over zijn gesprek met wethouder Ria Boere gehouden op 18 januari. Gespreksonderwerpen: Provincie en wonen buiten de kernen, 6 nieuwe bouwlocaties en CPO collectief particulier opdrachtgeven.

\- ACTIEPUNT Michael: 
\- Belt na 18 januari naar Groen Wonen Vlist en Wonen in de Krimpenerwaard -> is er nog animo voor een event Wonen in de Krimpenerwaard, zo ja, wat zijn de wensen voor de inhoud.
12
Social media team (promotie Klankbordgroep/ hoe bereiken we de jongeren)
ACTIEPUNTEN Luka:
\- Luka komt voor 12 februari met een concept voor een eigen promotiefilmpje Klankbordgroep Jongeren.

\- Iedere twee weken een voorstelpost maken, waarin een lid van de Klankbordgroep zich voorstelt. Julian begint met een kort voorstel filmpje: Wie ben je en waarom zit je in de klankbordgroep.
Hij stuurt dit naar Luka toe.

\- Begin 2024 start met het maken van korte filmpjes door Luka in de kernen (lenen camera van de griffie).
De filmpjes delen met de fracties voor plaatsing op hun socials.

\- Luka plaatst praatplaat VNG op de socials.
13
Rondvraag
14
Sluiting, volgende bijeenkomst op maandagavond 19 februari om 20.00 uur
Bijeenkomst in maart: maandag 18 maart 20.00 uur
Top