link naar deze pagina

Overige openbare vergaderingen en bijeenkomsten - 23 maart 2018

Locatie: Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.C. Bakermans
Toelichting: Duidingsdebat over uitslag gemeenteraadsverkiezingen.

Aanwezig: S. Reitsma, G. Selten (CDA), Mw. M. Hoek, M. Nass (VVD), M. Bohmer, J. Pijnappels (PL), R. Werring, H. v.d. Broek (RPP), B. Keijzer, J.v.d. Heuvel (MV), A. de Kleijn, Mw. B. Spijkers (DS97), M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier)
Algemene documenten:

1
Opening
Het duidingsdebat is geen officiële raadsvergadering. De lijsttrekkers van de politieke partijen reageren op de verkiezingsuitslag en er volgt een uitleg over het (in)formatieproces.
2
Lijsttrekkers reageren op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
De lijsttrekkers reageren in 3 rondes.
Ronde 1: Terugblik op de verkiezingen
Ronde 2: Aftrap coalitievorming
Ronde 3: Het akkoord
3
Nadere afspraken over het (in)formatieproces
Wie gaat de onderhandelingen starten? Wordt er een informateur of formateur benoemd? Wat is het gewenste tijdspad?
Toelichting op de rol van de burgemeester en de ambtelijke ondersteuning bij de onderhandelingen en de opstelling van het akkoord.
4
Afsluiting