link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 13 maart 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Bundel:
pdf Agendabundel (1,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Vuurwerk Oud en Nieuw (VVD)
Griffie
5.b
Concretiseren van de mogelijkheden voor subsidie voor de winkeliersvereniging (vervolg op bespreekpunt van 3 oktober 2018) (L3B)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Huis van de samenleving - spreektijd 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn

Het concept met bijbehorende toetsingscriteria voor het Huis van de Samenleving (T19.01406) vast te stellen


Simon Fortuyn
DB
6.b
Fractiegelden 2018 (volgt in napublicatie)
Griffie
6.c
Experiment Centraal Tellen verkiezingen Europees Parlement

Gevraagde beslissing


Deel te nemen aan het experiment Centraal Tellen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de Europees Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 en de verkiezingen daarna voor zover nodig.


Pieter van de Stadt
DB
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting