link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 13 september 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: André Nieuwlaat
Bundel:
pdf Agendabundel (64,5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Bespreekpunt Eric Kampinga (VVD): Optimaal benutten informatie netwerkbijeenkomst door raad én ondernemers’
Griffie
5.b
Uitvoering Initiatiefvoorstel Publicatie ingekomen stukken gemeenteraad 24-01-2017
Griffie
5.c
Bespreekpunt Eddy Neeleman (PN): Afschaffen Hondenbelasting eventueel in combinatie met nieuwe toeristenbelasting
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

De 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bleizo vast te stellen.


 


Albert Abee
RO
6.d
4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg

De 4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg vast te stellen.


Albert Abee
RO
6.e
Vaststelling exploitatieplannen ‘1e Herziening exploitatieplan Meerpolder 2012’ en ‘1e Herziening exploitatieplan Bedrijvenpark Oudeland’

De exploitatieplannen ‘1e Herziening exploitatieplan Meerpolder 2012’ en ‘1e Herziening exploitatieplan Bedrijvenpark Oudeland’ vast te stellen.


Albert Abee
RO
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting