link naar deze pagina

Begeleidingscommissie Accountant Controle - 11 februari 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: dit is een besloten vergadering
Bundel:
pdf Agendabundel (2KB)

1
Opening en mededelingen
2
Voorstel tot opleggen geheimhouding door de commissie, omtrent de inhoud van de stukken en omtrent het in de vergadering behandelde, cf artikel 86 lid 1 , op grond van de Wob art 10 lid 2b (financiƫle belangen van de gemeente).
Griffie
3
Vaststelling agenda
6
Rondvraag en sluiting