link naar deze pagina

Ingekomen stukken college - 22 februari 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

1
Raadsvoorstel: Actualisatie Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Leidschendam-Voorburg 2019 (947).
De gemeente hanteert bij verkoop van onroerende zaken algemene verkoopvoorwaarden. De huidige verkoopvoorwaarden zijn van 2004. Deze voorwaarden moeten geactualiseerd worden.