link naar deze pagina

Informatiebrieven - 10 november 2017

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Informatiebrieven week 45
6 november t/m 10 november


Let op: Dit zijn stukken die vanuit het college zijn binnengekomen.

1
agenda en stukken Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van 16 november 2017
1
Raadsbrief: Inkoop en Aanbestedingsbeleid gemeente Leidschendam-Voorburg (1996777)
1
Raadsbrief: Intentieovereenkomst herontwikkeling Herenstraat 42 (1991561)
1
Raadsbrief: Uitkomsten visietraject samenwerking H10 op de inkoop van jeugdhulp (1996604).
1
Raadsvoorstel Motie Bescherming bomen, aanpassing van 'bebouwde grens' naar 'gemeentegrens' (1996992).
1
Raadsvoorstel: Kulturhus, extra middelen om onvoorziene marktomstandigheden op te vangen (996087).